سیستم کارگزینی

تعریف عوامل حکمی به‌شکل دل‌خواه و امکان اعمال تغییرات آن به‌شکل ساده و موثر، هم‌چنین امکان نگهداری اطلاعات جامع کارکنان، مهم‌ترین الزامات توسعه‌ی سیستم کارگزینی است که مدیران و کارکنان واحد کارگزینی را در پاسخ به نیازمندی‌هایشان یاری می‌دهد.
در سیستم کارگزینی می‌توان ضمن ثبت و نگهداری اطلاعات جامع کارکنان و انواع مستندات پرسنلی، تعیین روش محاسبه مقادیر عوامل حکمی را به‌شکل دل‌خواه و با انعطاف‌پذیری لازم انجام داد. صدور انواع احکام کارگزینی انفرادی و گروهی، هم‌چنین صدور خودکار احکام اصلاحی در انطباق با نیازهای نظام‌های جبران خدمات، بخشی دیگر از امکانات این سیستم است که با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای سازمان‌های متوسط و بزرگ در حوزه‌ی کارگزینی طراحی شده است و مدیران و کارشناسان این حوزه را قادر می‌سازد، ضمن کاهش هزینه، حذف دوباره کاری‌ها و افزایش دقت و سرعت در پردازش اطلاعات، مدیریت احکام پرسنلی را به‌شکل موثر انجام دهند.

منافع و مزایا

هماهنگی کارکردی و فرآیندی با سایر کارکردهای مدیریت سرمایه انسانی

یکپارچگی در سطح عملیات و اطلاعات از اصول و معیارهای اولیه در توسعه سیستم است. با وجود منطق درست و مناسب در ایجاد یکپارچگی اطلاعاتی و عملیاتی می‌توان ضمن اعمال کنترل‌های صحیح، به بهبود فرآیندها و عملکردهای جاری در حوزه‌های مختلف مدیریت سرمایه انسانی کمک کرد؛ که سیستم کارگزینی از این جنبه، در ارتباط یکپارچه با سایر ماژول‌های حوزه‌ی سرمایه انسانی از جمله جبران خدمات، آموزش و مدیریت مسیر شغلی است.

انعطاف‌پذیری بالا و سهولت اعمال تغییرات

پوشش‌دهی قوانین و مقررات حاکم بر نظام‌های مختلف جبران خدمات با توجه به تنوع و گستره‌ی آن‌ها، با پیچیدگی‌هایی همراه است؛ از دیگر سو، حساسیت‌های موجود در این‌باره بر اهمیت دقت و سرعت در انجام محاسبات مربوطه می‌افزاید.

• تعریف روش محاسبه عوامل اصلی و فرعی حکم به تفکیک انواع استخدام
•پوشش‌دهی تنوع و پیچیدگی‌های نظام‌های جبران خدمات
• فرمول‌نویسی پویا و منعطف با امکان استفاده از تمامی پارامترها و اطلاعات در فرمول‌نویسی
• انجام تغییرات در روش محاسبه عوامل با حفظ تاریخچه تغییرات مربوط به آن
• کاهش زمان اعمال تغییرات قوانین و رویه‌ها
• در نظر گرفتن سوابق و تاریخچه اطلاعات در انجام محاسبات
• محاسبه عوامل حکم کارگزینی و صدور احکام اصلاحی به‌شکل خودکار
• یکپارچگی اطلاعات و دسترسی سریع و مطمئن

• کاهش زمان دسترسی به اطلاعات و سهولت استفاده
• گروه‌بندی اطلاعات براساس فیلدهای دل‌خواه
• دسترسی سریع و دقیق به اطلاعات تجمیعی لازم در سطوح مختلف سازمانی
• دسته‌بندی اطلاعات و سوابق پرسنلی و تهیه پرونده پرسنلی
• افزایش دقت و قابلیت اعتماد در دسترسی به اطلاعات و انطباق با فرآیندهای سازمان
• تعیین محدودیت‌های دسترسی برای هر کاربر
• تعیین دسترسی‌های خاص براساس رکوردهای اطلاعاتی برای هر کاربر
• انطباق با فرآیندهای سازمانی با ابزار گردش کار در کارکردهای مختلف مربوط به سیستم از جمله صدور احکام کارگزینی

امکانات و ابزارها

• مدیریت اطلاعات کارکنان
• طبقه‌بندی مشاغل
• مدیریت ساختار سازمانی
• تعیین روش محاسبه عوامل حکمی به‌شکل دل‌خواه و به تفکیک انواع گروه‌های استخدامی
• محاسبه عوامل حکمی به‌شکل خودکار
• صدور احکام اصلاحی به‌شکل سیستمی
• پوشش‌دهی فرآیندهای اداری مربوط به کارکنان و انطباق با فرآیندهای مورد نظر سازمان به‌وسیله ابزار گردش کار در صدور احکام کارگزینی و فرآیندهای ماموریت و مرخصی