سیستم مدیریت جانمایی کالا در انبار

مدیریت فرایندهای انبارداری و کسب اطلاعات دقیق و به هنگام از وضعیت موجودی‌های سازمان به عنوان یک بخش حیاتی از زنجیره تأمین در هر سازمان محسوب می‌شود. در محیط انبار که تعداد کالاها و قفسه ها زیاد باشد، پیدا کردن اقلام مورد نظر برای انباردارها برای تحویل به واحد های مورد نیاز و انبارگردانی به سختی و با سرعت کم انجام خواهد شد.
سیستم مدیریت جانمایی کالا در انبار یک راهکار در حوزه مدیریت موجودی کالا است. این سیستم با ایجاد یکپارچگی با سیستم انبار و حسابداری انبار به کاربران و مدیران انبار کمک می‌کند ضمن پاسخگویی به موقع به کالاهای مورد نیاز ذی‌نفعان داخل و بیرون سازمان، از وضعیت موجودی‌های خود در سازمان به صورت لحظه ای آگاه شوند.

منافع و مزایا

بهینه‌سازی ورود و خروج کالا
انبارها در سازمان های بزرگ از تعداد زیادی قفسه یا محل فیزیکی تشکیل شده است. پیدا کردن کالای مد نظر در این انبارها برای جمع آوری کالا در انبار و در نهایت تحویل آن به مشتری زمان زیادی را از کاربران انبار خواهد گرفت. همچنین در زمان ورود نیز پیدا کردن محل فیزیکی که بتوانیم کالا را در آن محل قرار دهیم، کار سخت و زمان‌بری است.

بهبود ارتباط با مشتریان و تامین کنندگان

مزایای سیستم های مدیریت فیزیکی انبار فراتر از خود سازمان است. یکی از آشکار ترین مزایای این سیستم برای تامین کنندگان، کاهش زمان انتظار در اسکله ها و سکوهای تخلیه اقلام است. همچنین برای مشتریان کاهش زمان تحویل و کاهش اشتباهات سفارش‌های ارسالی را در پی خواهد داشت که به تبع آن شهرت کسب و کار شما در میان مشتریان و تامین کنندگان تحت چنین سیستمی بهبود می‌یابد.

امکانات و ابزارها

 • تعریف ساختار انبار(ناحیه، بخش و قفسه) به صورت دستی یا دریافت از اکسل
 • ارتباط کالا با ساختار انبار به صورت دستی یا دریافت از اکسل
 • ثبت محل فیزیکی کالاها در اسناد ورود و خروج انبار
 • جابجایی کالا بین قفسه‌ها
 • دریافت از اکسل موجودی‌ها
 • کنترل موجودی کالاها در قفسه
 • اجباری یا اختیاری کردن ثبت محل فیزیکی کالا در هنگام ثبت سند انبار
 • نمایش موجودی کالا به تفکیک قفسه
 • مشاهده وضعیت موجودی انبار به صورت شماتیک
 • مشاهده گردش کالا در قفسه
 • مشاهده مغایرت کالا و قفسه