ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی
ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی

سیستم اسناد تجاری در تدارکات راهکاران

سیستم اسناد تجاری در تدارکات راهکاران یک راهکار فرایند محور در حوزه‌ی مدیریت تدارکات است. این سیستم علاوه‌بر یکپارچگی با ماژول‌های دریافت و پرداخت، انبار، تدارکات و دفترکل، با ثبت اسناد بیمه‌نامه، بارنامه، مجوزهای واردات کالا، ثبت سفارش بازرگانی، صورت بسته‌بندی، بارنامه و ترخیص و ارائه گزارش‌های دقیق، ابزار مناسبی را در اختیار مدیران سازمان قرار می‌دهد تا فعالیت‌های خرید و تامین موجودی سازمان از خارج از کشور را به‌خوبی تجزیه و تحلیل و ساماندهی کنند.

منافع و مزایا

آسان‌سازی هزینه‌یابی سفارش‌ها

ماژول تدارکات راهکاران با ایجاد امکان تخصیص تفصیلی به هر سفارش، به ردیابی هزینه‌های هر سفارش کمک کرده و با محاسبه بهای تمام‌شده سفارش و نیز محاسبه بهای تمام‌شده کالا، هزینه‌یابی سفارش‌ها را آسان می‌کند.

گردش کار

سازمان‌ها به‌‌منظور دستیابی به اهداف استراتژیک خود نیاز دارند تا فرآیندهای کسب‌و‌کار خود را شناخته و آنها را مکانیزه کنند. راهکار گردش کار همکاران سیستم  مزیت عمومی در تمام سیستم‌ها مطرح است. راهکار مدیریت تدارکات نیز از این قاعده مستثنی نیست و بسیاری از فعالیت‌های پایه‌ای در آن پیاده‌سازی شده است و شما می‌توانید علاوه بر فعالیت‌های از قبل تعریف شده، فعالیت‌های جدید و متناسب با سازمان خود را در آن تعریف کنید.

امکانات و ابزارها

عملیات جاری

 • ثبت Proforma Invoice و تهیه صورت‌خلاصه استعلام
 • مقایسه Proforma Invoice و صدور سفارش خرید برای تامین کننده منتخب (Comparison and Selection)
 • ثبت Invoice
 • ثبت پیش پرداخت و کنترل آن در زمان تسویه حساب
 • ثبت اعتبار اسنادی (Letter of Credit)
 • ثبت بیمه‌نامه (Insurance)
 • ثبت انواع مجوز واردات کالا
 • ثبت بارنامه (Bill of Lading)
 • ثبت سفارش بازرگانی
 • ثبت صورت بسته‌بندی (Packing List)
 • ثبت ترخیص
 • صدور سند حسابداری برای هزینه‌های خارجی
 • محاسبه بهای تمام‌شده به ازای هر پارت خرید
 • مشخص کردن روش تسهیم هزینه‌ها در محاسبه بهای تمام‌شده