سیستم هدف‌گذاری و پورسانت پخش

فرآیند ارزیابی عملکرد و محاسبه‌ی پورسانت بازاریاب و ویزیتور فرآیندی وقت‌گیر، پیچیده و زمان‌بر است و شرکت‌ها نیاز دارند تا این پروسه در زمان مناسب و کوتاه انجام شود. سیستم هدف‌گذاری و پورسانت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مدیریتی در ارزیابی عملکرد و جبران خدمات پرسنل فروش و پخش محسوب می‌شود. نرم‌افزار پورسانت فروش راهکاران ابری با امکان تعیین اهداف فروش، فرآیند ارزیابی عملکرد پرسنل فروش و پخش را به‌منظور محاسبه‌ی پورسانت فروش مطابق با آیین‌نامه پورسانت، ساده و آسان می‌کند و با استفاده از محیط فرمول‌نویسی و به‌کارگیری اطلاعات متنوع سیستم‌ها، مدیران سازمان را برای اعمال سیاست‌های تشویقی و بازدارنده در عملکرد پرسنل یاری می‌دهد.

منافع و مزایا

ارزیابی ساده و سریع عمکلرد پرسنل فروش و پخش

 • تسهیل محاسبه‌ پورسانت فروش مطابق با آیین‌نامه پورسانت ساده‌سازی و کوتاه کردن فرآیند ارزیابی عملکرد و محاسبه‌ی پورسانت بازاریاب و ویزیتور
 • جلوگیری از اشکالات و اشتباهات انسانی و افزایش دقت عمل در فرایند ارزیابی و محاسبه
 • ارزیابی عملکرد و محاسبه‌ی پورسانت با آخرین اطلاعات و براساس آخرین وضعیت
 • اعمال سیاست‌های مدیریتی شرکت در قالب مدل‌های ارزیابی و پورسانت پرسنل
 • ارزیابی دوره‌ای عملکرد کارکنان فروش و توزیع برای اجرای دقیق و سریع سیاست‌های تدوین شده در محدوده‌ی پورسانت فروش
 • کاهش زمان و خطا در انجام محاسبات پورسانت و به‌شکل کاملا اتوماتیک و یکپارچه با سایر ماژول‌ها

شاخص‌ها و اطلاعات مبنای پورسانت

 • استفاده از اطلاعات فروش، شامل فروش کل، برگشت از فروش و فروش خالص به‌شکل مقداری و مبلغی
 • استفاده از اطلاعات آمار فروش و ویزیت، شامل تعداد مشتری فاکتور شده، تعداد فاکتورها، اقلام فاکتورها، مشتری ویزیت شده، تعداد سفارش‌ها و اقلام سفارش‌ها
 • استفاده از اطلاعات سفارش‌ها، شامل کل سفارش‌ها، سفارش‌های موفق و فاکتور شده، سفارش‌های برگشت از توزیع و سفارش‌های توزیع نشده به‌شکل مقداری و مبلغی
 • استفاده از اطلاعات توزیع شامل مقدار اقلام توزیع شده، مقدار توزیع و فروخته شده، وزن اقلام توزیع شده، حجم اقلام توزیع شده و تعداد حواله‌های توزیع و پخش
 • استفاده از اطلاعات دریافت و پرداخت شامل مبلغ کل وصول، مبلغ وصول نقد، مبلغ وصول غیرنقد، میانگین سن چک‌ها، مبلغ چک‌های برگشتی و مبلغ چک‌های وصول شده
 • امکان تعیین اهداف مختلف به‌شکل مبلغی و مقداری و با به‌کارگیری ابعاد مختلف فعالیت روی محصولات
 • و مشتریان

صدور سند حسابداری

 • تعریف الگوی صدور سند حسابداری پورسانت
 • صدور سند حسابداری پورسانت

گزارش مرور

 • مرور محاسبات پورسانت با گزارش مرور پورسانت
 • تعیین عوامل مورد نیاز در نمایش گزارش مرور پورسانت به‌شکل دل‌خواه

مشاهده بیشتر

امکانات و ابزارهای سیستم هدف‌گذاری و پورسانت پخش راهکاران ابری

 • تعریف اهداف فروش مبلغی و مقداری با پارامترهای مختلف
 • تعریف دوره‌های مختلف محاسبه‌ی پورسانت و جداول پایه و ضرایب پورسانت
 • ورود اطلاعات جداول پایه و ضرایب به تفکیک دوره‌‌ی محاسباتی پورسانت
 • تعریف شاخص‌های مورد نظر مدیر و ارزیابی مستقل از سیستم به‌عنوان عامل ورودی
 • تعریف عوامل عملکردی کارمند به تفکیک نقش‌های کارمند فروش
 • تعریف فرمول محاسبه برای عوامل پورسانت در یک محیط فرمول‌نویسی منعطف
 • ارزیابی عملکرد فروش، محاسبه پورسانت، درصد ویزیتور و سایر کارمندان
 • محاسبه پورسانت برای نقش‌های مدیر، ویزیتور، مامور توزیع، مامور وصول، فروشنده‌ی گرم، راننده و سایر نقش‌ها
 • یکپارچگی با حوزه‌ی منابع انسانی و امکان استفاده از نتایج محاسبه‌ی پورسانت در عوامل ماژول جبران خدمات
 • انعطاف‌پذیری بالای فرمول پورسانت برای حل پیچیده‌ترین محاسبات
 • امکان تغییر در محاسبه پورسانت با حفظ سوابق
 • مقایسه‌ی عملکرد با اهداف فروش به عنوان مهم‌ترین ملاک برای ارزیابی و پرداخت پورسانت
 • استفاده از اطلاعات فروش، شامل فروش کل، برگشت از فروش و فروش خالص به‌شکل مقداری و مبلغی
 • استفاده از اطلاعات آمار فروش و ویزیت، شامل تعداد مشتری فاکتور شده، تعداد فاکتورها، اقلام فاکتورها، مشتری ویزیت شده، تعداد سفارش‌ها و اقلام سفارش‌ها
 • استفاده از اطلاعات سفارش‌ها، شامل کل سفارش‌ها، سفارش‌های موفق و فاکتور شده، سفارش‌های برگشت از توزیع و سفارش‌های توزیع نشده به‌شکل مقداری و مبلغی
 • استفاده از اطلاعات توزیع شامل مقدار اقلام توزیع شده، مقدار توزیع و فروخته شده، وزن اقلام توزیع شده، حجم اقلام توزیع شده و تعداد حواله‌های توزیع و پخش
 • استفاده از اطلاعات دریافت و پرداخت شامل مبلغ کل وصول، مبلغ وصول نقد، مبلغ وصول غیرنقد، میانگین سن چک‌ها، مبلغ چک‌های برگشتی و مبلغ چک‌های وصول شده
 • امکان تعیین اهداف مختلف به‌شکل مبلغی و مقداری و با به‌کارگیری ابعاد مختلف فعالیت روی محصولات و مشتریان

مشاهده دیگر نرم‌ افزارهای توزیع و پخش راهکاران ابری