•  

    راهکار منابع انسانی ابری

 

 

با نرم‌افزارهای سرمایه انسانی ابری راهکاران ابری، می‌توانید واحد منابع انسانی سازمان‌تان را متناسب با نیاز کسب‌وکار مدیریت کنید و با تغییرات خودکار در زمان تغییر قوانین یا صدور احکام اصلاحی، دقت محاسبه‌ی جبران خدمات کارکنان را بالا ببرید.

 

مزیت‌های نرم‌ افزارهای منابع انسانی ابری

پوشش‌دهی تنوع نظام‌های جبران خدمات

 

 

 

پاسخ‌گویی به الزامات قانونی

 

 

 

پردازش و شناسایی کارکنان مشمول ترفیع

 

 

انعطاف‌پذیری بالا در پیکر‌بندی راهکار

 

 

 

مجموعه نرم افزارهای منابع انسانی راهکاران ابری 

 

نرم افزار جبران خدمات ابری

با بهره‌گیری از نرم افزار جبران خدمات راهکاران ابری بدون نیاز به محاسبات پیچیده و طولانی، همه‌ی فرایندهای حقوق و دستمزد را به‌شکل اتوماتیک انجام دهید

 

 

اطلاعات بیش‌تر

آشنایی با مفاهیم کارگزینی، محاسبات مالی حقوق و دستمزد

 

نرم افزار کارگزینی ابری

به کمک نرم افزار کارگزینی راهکاران ابری، نظام پرداختی موردنظر خود را متناسب با کسب‌وکارتان و مطابق با قوانین مرتبط، تعریف و در قبال تغییرات قوانین و آیین‌نامه‌ها چابک‌تر عمل کنید.

 

اطلاعات بیش‌تر

نرم افزار مدیریت مسیر شغلی ابری

به کمک نرم افزار مدیریت مسیر شغلی، به شکل سیستماتیک مسیر ارتقای شغلی کارکنان را مدیریت کنید.

 

اطلاعات بیش‌تر