نرم افزارهای منابع انسانی ابری راهکاران ابری

نرم افزارهای منابع انسانی ابری

راهکاران ابری همکاران سیستم

راهکار مدیریت منابع انسانی راهکاران ابری در زمان قوانین یا صدور احکام اصلاحی می‌توانید از طریق تغییرات خودکار، دقت محاسبه‌ی جبران خدمات کارکنان را بالا ببرید.

مزیت‌های نرم افزارهای منابع انسانی ابری

پوشش‌دهی تنوع نظام‌های جبران خدمات

پاسخ‌گویی به الزامات قانونی

پردازش و شناسایی کارکنان مشمول ترفیع

انعطاف‌پذیری بالا در پیکر‌بندی راهکار

مجموعه نرم افزارهای منابع انسانی ابری

با بهره‌گیری از نرم افزار جبران خدمات راهکاران ابری بدون نیاز به محاسبات پیچیده و طولانی، همه‌ی فرایندهای حقوق و دستمزد را به‌شکل اتوماتیک انجام دهید. برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های سیستم جبران خدمات ابری پوشش‌دهی تنوع و پیچیدگی‌های نظام‌های جبران خدمات و امکان تهیه‌ی انواع گزارش‌ها از جمله لیست و خروجی فایل بیمه و فایل مالیات و سایر خروجی‌های فایل قانونی است.

به کمک نرم افزار کارگزینی راهکاران ابری، نظام پرداختی موردنظر خود را متناسب با کسب‌وکارتان و مطابق با قوانین مرتبط، تعریف و در قبال تغییرات قوانین و آیین‌نامه‌ها چابک‌تر عمل کنید. برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های سیستم کارگزینی ابری طبقه‌بندی مشاغل و انطباق با فرآیندهای سازمانی با ابزار گردش کار ذر صدور احکام کارگزینی و فرآیندهای ماموریت و مرخصی است.

به کمک نرم افزار مدیریت مسیر شغلی، به شکل سیستماتیک مسیر ارتقای شغلی کارکنان را مدیریت کنید. برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های سیستم مدیریت مسیر شغلی کارکنان، تعریف ساختار ارتقا و ترفیع، ارائه‌ی طلاعات دقیق و به‌موقع از وضعیت کارکنان در هر یک از فرآیندهای ارتقا و ترفیع و متناسب‌سازی رویه‌ها و سیاست‌های مورد نظر سازمان برای گروه‌های مختلف کارکنان است.