سیستم مدیریت وفادارسازی مشتریان ابری

یکی از راه‌های بسیار مهم برای تشویق مشتریان سازمان به خرید دوباره و تکرار خرید از آن سازمان تشکیل باشگاه مشتریان است. از طریق باشگاه مشتریان، طرح های تشویقی، پروموشن‌ها، امتیازات و اعتبارات خاصی برای مشتریان وفادار سازمان در نظر گرفته می‌شود که خرید مجدد آنها از فروشگاه‌ها را تضمین خواهد کرد. تشکیل باشگاه مشتریان در کنار تبلیغات گسترده می‌تواند به جذب مشتری و افزایش فروش یک سازمان منجر شود. از طریق ماژول وفادارسازی مشتریان می‌توان فرآیندهای منعطفی را مرتبط با باشگاه مشتریان هر سازمان تدوین کرد و طرح‌های تشویقی برای تکرار خرید دوباره مشتریان وفادار سازمان در نظر گرفت.

منافع و مزایا

 • امکان تشخیص مشتریان وفادار از سایر مشتریان سازمان
 • پیاده‌سازی و استقرار باشگاه مشتریان براساس طرح‌های وفاداری منعطف
 • امکان دسته‌بندی مشتریان براساس امتیازات کسب شده در رده‌های مختلف
 • افزایش میزان فروش سازمان از طریق ارائه اعتبار یا امتیاز براساس رویدادهای خاص مانند روز تولد، تاریخ ازدواج و …
 • افزایش انعطاف در سیاست‌گذاری‌های وفاداری با استفاده از پارمترهای موثر در سیاست‌گذاری‌ها
 • افزایش کنترل‌های سیستمی و اتوماتیک بدون دخالت نیروی انسانی در اعمال سیاست‌های وفاداری در زمان‌بندی‌های مختلف

امکانات و ابزارهای سیستم مدیریت وفادارسازی مشتریان راهکاران ابری

 • امکان تعریف انواع کارت های وفاداری
 • قابلیت رمز گذاری روی کارت ها وفاداری براساس الگوریتم های مختلف
 • قابلیت تعیین تاریخ انقضاء برای کارت های وفاداری
 • امکان غیر فعال سازی، تعلیق یا انسداد کارت های وفاداری
 • امکان اختصاص نامحدود کارت به اعضای باشگاه مشتریان
 • امکان تعریف انواع طرح های وفاداری
 • امکان تعیین سیاست های کسب امتیاز و اعتبار وفاداری براساس دریافت یا میزان فروش هر مشتری
 • امکان تعریف انواع رده‌بندی‌ها براساس امتیاز‌های هر مشتری مثل برنز، سیلور، گلد، VIP
 • امکان تعیین انواع ماهیت‌های تسویه موثر در دریافت اعتبار یا امتیاز به ازای هر مشتری
 • امکان جلوگیری از منفی شدن اعتبار مشتری در فرآیند‌های برگشت از فروش
 • امکان استقرار انواع امتیاز و اعتبار به ازای هر مشتری به عنوان مانده اعتباری و امتیازی ابتدای دوره
 • امکان پوشش همه سناریوهای برگشت از فروش در باشگاه مشتریان
 • امکان تعریف انواع سیاست‌های وفاداری براساس رویدادهای مختلف مانند روز، ماه و سال تولد و یا تاریخ ازدواج و ….
 • امکان تعریف انواع سیاست‌های وفاداری براساس پارامترهای موثر مانند گروه محصول، گروه مشتری و ….
 • امکان تعریف انواع زمان‌بندی‌های روزانه، ماهانه، سالانه و موردی برای محاسبه اتوماتیک سیاست‌های وفاداری
 • امکان تعریف انواع قوانین استهلاک امتیاز و اعتبار مشتریان
 • امکان استقرار اعتبارو امتیازهای اولیه با استفاده از اکسل
 • امکان افزایش و کاهش امتیاز و اعتبار اعضای باشگاه مشتریان به صورت دستی و با تصمیم مدیریت سازمان
 • امکان تبدیل امتیاز به اعتبار یا بالعکس به ازای هر عضو وفاداری
 • امکان انتقال تمام یا قسمتی از اعتبار یا امتیاز هر عضو وفاداری به عضو دیگر یا همان عضو در طرحی متفاوت
 • امکان اطلاع از سوابق خرید اعضای باشگاه وفاداری
 • گزارش‌گیری‌ از میزان اعتبار و امتیاز به تفکیک تراکنش های ثبت شده در صندوق و دفتر مرکزی
 • گزارش گیری از میزان اعتبارو امتیاز دستی در نظر گرفته شده به تفکیک تاریخ و رویداد مرتبط

مشاهده دیگر نرم‌ افزارهای خرده فروشی راهکاران ابری