•  

   

  سیستم مدیریت وفادارسازی مشتریان

یکی از راه‌های بسیار مهم برای تشویق مشتریان سازمان به خرید دوباره و تکرار خرید از آن سازمان تشکیل باشگاه مشتریان است. از طریق باشگاه مشتریان، طرح های تشویقی، پروموشن‌ها، امتیازات و اعتبارات خاصی برای مشتریان وفادار سازمان در نظر گرفته می‌شود که خرید مجدد آنها از فروشگاه‌ها را تضمین خواهد کرد. تشکیل باشگاه مشتریان در کنار تبلیغات گسترده می‌تواند به جذب مشتری و افزایش فروش یک سازمان منجر شود. از طریق ماژول وفادارسازی مشتریان می‌توان فرآیندهای منعطفی را مرتبط با باشگاه مشتریان هر سازمان تدوین کرد و طرح‌های تشویقی برای تکرار خرید دوباره مشتریان وفادار سازمان در نظر گرفت.

منافع و مزایا

 • امکان تشخیص مشتریان وفادار از سایر مشتریان سازمان
 • پیاده‌سازی و استقرار باشگاه مشتریان براساس طرح‌های وفاداری منعطف
 • امکان دسته‌بندی مشتریان براساس امتیازات کسب شده در رده‌های مختلف
 • افزایش میزان فروش سازمان از طریق ارائه اعتبار یا امتیاز براساس رویدادهای خاص مانند روز تولد، تاریخ ازدواج و …
 • افزایش انعطاف در سیاست‌گذاری‌های وفاداری با استفاده از پارمترهای موثر در سیاست‌گذاری‌ها
 • افزایش کنترل‌های سیستمی و اتوماتیک بدون دخالت نیروی انسانی در اعمال سیاست‌های وفاداری در زمان‌بندی‌های مختلف

 

امکانات و ابزارها

 • امکان استقرار انواع امتیاز و اعتبار به ازای هر مشتری به عنوان مانده اعتباری و امتیازی ابتدای دوره
 • تعریف انواع رده‌بندی‌ها براساس امتیاز‌های هر مشتری ماننده رده‌بندی برنز، سیلور، گلد و ….
 • تعریف انواع طرح‌های وفاداری براساس دریافت‌های هر مشتری و یا میزان فروش به هر مشتری
 • امکان تعیین انواع ماهیت‌های تسویه موثر در دریافت اعتبار یا امتیاز به ازای هر مشتری
 • امکان جلوگیری از منفی شدن اعتبار مشتری در فرآیند‌های برگشت از فروش
 • پوشش همه سناریوهای برگشت از فروش در باشگاه مشتریان
 • تعریف انواع سیاست‌های وفاداری براساس رویدادهای مختلف مانند روز، ماه و سال تولد و یا تاریخ ازدواج و ….
 • تعریف انواع سیاست‌های وفاداری براساس پارامترهای موثر مانند گروه محصول، گروه مشتری و ….
 • تعریف انواع زمان‌بندی‌های روزانه، ماهانه، سالانه و موردی برای محاسبه اتوماتیک سیاست‌های وفاداری
 • تعریف انواع قوانین استهلاک امتیاز و اعتبار مشتریان
 • اطلاع از گردش‌های مرتبط با خرید اعضای وفاداری سازمان
 • گزارش‌گیری‌های منعطف در حوزه وفاداری مشتریان

 

 

 

سیستم‌های راهکار خرده‌فروشی

 

به کمک این سیستم، همه‌ی فرآیندهایی که به‌صورت متمرکز از سوی دفتر مرکزی برای فروشگاه‌ها سیاست‌گذاری می‌شود را مدیریت کنید.

جزئیات بیشتر

به کمک سیستم صندوق خرده‌فروشی، فرایند‌های هر یک از صندوق‌های فروشگاه را به‌صورت درست، متمرکز و بهینه مدیریت کنید.

جزئیات بیشتر

به کمک سیستم فروشگاه خرده‌فروشی، می‌توانید همه فرآیند‌های موجود در سطح هر فروشگاه را به بهترین شکل مدیریت کنید.

جزئیات بیشتر

به کمک سیستم وفادارسازی مشتریان می‌توانید فرآیندهای منعطف مرتبط با باشگاه مشتریان هر سازمان تدوین کنید و طرح‌های تشویقی برای تکرار خرید مشتریان وفادار سازمان در نظر بگیرید.

جزئیات بیشتر

براساس گردش‌های مالی دوره‌های گزارش‌گری و طبقه‌بندی این اطلاعات در قالب‌های گزارشی منعطف، می‌توانید صورت‌های مالی سازمان‌تان را به آسانی، در کم‌ترین زمان و با بالاترین قابلیت اتکا، تهیه و در مواقع لزوم گزارش را مرور و اثبات کنید.

جزئیات بیشتر