•  

    راهکار منابع انسانی ابری

 

 

با نرم‌افزارهای سرمایه انسانی راهکاران ابری، می‌توانید واحد منابع انسانی سازمان‌تان را متناسب با نیاز کسب‌وکار مدیریت کنید و با تغییرات خودکار در زمان تغییر قوانین یا صدور احکام اصلاحی، دقت محاسبه‌ی جبران خدمات کارکنان را بالا ببرید.

مزیت‌های نرم‌افزارهای منابع انسانی ابری

 

پوشش‌دهی تنوع نظام‌های جبران خدمات
 

 

پاسخ‌گویی به الزامات قانونی

 

 

پردازش و شناسایی کارکنان مشمول ترفیع

 

 

انعطاف‌پذیری بالا در پیکر‌بندی راهکار

 

محصولات راهکار منابع انسانی

 

با بهره‌گیری از سیستم جبران خدمات راهکاران ابری بدون نیاز به محاسبات پیچیده و طولانی، همه‌ی فرایندهای حقوق و دستمزد را به‌شکل اتوماتیک انجام دهید.جزئیات بیشتر

با بهره‌گیری از سیستم کارگزینی راهکاران ابری، نظام پرداختی موردنظر خود را متناسب با کسب‌وکارتان و مطابق با قوانین مرتبط، تعریف و در قبال تغییرات قوانین و آیین‌نامه‌ها چابک‌تر عمل کنید.جزئیات بیشتر

از طریق سیستم مدیریت مسیر شغلی، به شکل سیستماتیک مسیر ارتقای شغلی کارکنان را مدیریت کنید.جزئیات بیشتر