•  

   

  سیستم پذیرش و توزین راهکاران ابری

 

سیستم پذیرش و توزین، مدیریت فرآیند‌های برنامه‌ریزی و تحویل کالا به مشتری از زمان صدور حواله تا زمان صدور صورت‌حساب را پوشش می‌دهد. سیستم پذیرش و توزین ابری از طریق تسهیل فرآیند برنامه‌ریزی تحویل حواله‌های مشتریان و مکانیزه کردن فرآیند‌های بارگیری، امکان نگهداری اطلاعات و کنترل بهتر عملیات را فراهم می‌کند.

 

 

منافع و مزایا

 • تعدیل مقادیر قابل تحویل حواله با توجه به موجودی روز
 • ساده‌‌سازی عملیات برنامه‌‌ریزی
 • اعمال اولویت‌های مدنظر در برنامه‌‌ریزی
 • نگهداری سوابق برنامه‌های تحویل به مشتری
 • ساده‌سازی و کنترل برنامه‌‌های تهیه شده
 • مکانیزه‌سازی فرآیند نوبت‌دهی در سازمان
 • کاهش تعارضات سازمانی ناشی از اشتباه در نوبت‌دهی
 • کنترل عملیات و جلوگیری از اعمال نظرات شخصی در نوبت‌دهی
 • کاهش زمان انجام کار و در نتیجه سرعت‌دهی به فرآیند صدور مجوز بارگیری
 • افزایش سرعت و دقت در اعمال کنترل‌های زمان صدور مجوز بارگیری
 • ارائه‌ی فهرست مجوزهای فروش پیشنهادی برای توزین با توجه به ویژگی‌های مورد نظر کاربر
 • یکپارچگی با فروش و انبار
 • تفکیک مجوزهای نیازمند به توزین از سایر مجوزها
 • ایجاد یکپارچگی با فروش و کنترل مقدار توزین با حواله‌‌های مبنا
 • ایجاد یکپارچگی با سخت‌افزار باسکول
 • استفاده از اطلاعات توزین در ماژول انبار و ماژول فروش

 

امکانات و ابزار های سیستم پذیرش و توزین ابری

 • امکانات عمومی
  • برنامه‌ریزی تحویل حواله‌ها به دو صورت افقی و عمودی
  • انجام برنامه‌ریزی تحویل با توجه به اولویت‌های سازمانی
  • اعمال محدودیت‌های تولید و تحویل در برنامه‌ریزی
  • نگهداری سوابق برنامه‌های تهیه شده
  • انجام برنامه‌ریزی مجدد برای مانده حواله‌های برنامه‌ریزی شده تحویل نشده
  • نوبت‌دهی به خودروها
  • کنترل نوبت‌ها و مجوزهای بارگیری در زمان صدور براساس آخرین وضعیت خودرو و راننده
  • صدور مجوز بارگیری براساس مجوزهای فروش
  • ارتباط با سخت‌افزار باسکول
  • اعمال حقوق دسترسی در همه گام‌ها و وضعیت‌ها
  • اعتباردهی تاریخی به نوبت‌ها و مجوزهای بارگیری
  • تعیین وسیله حمل مجاز برای بارگیری
  • کنترل ظرفیت خودرو با مجوزهای بارگیری
  • درج اطلاعات خودرو و راننده در مجوز بارگیری و برگ توزین
  • چاپ بارنامه براساس اطلاعات توزین
  • اعمال تلورانس در مجوز بارگیری به نسبت مجوز فروش مبنا
  • جایگزینی مجوز فروش با مجوز فروش پشتیبان در مواقع ضروری

 

 سیستم‌های راهکار تدارکات راهکاران ابری

 

سیستم تدارکات راهکاران ابری از طریق یکپارچه ساختن فرایند‌های انبار‌داری، به انسجام اطلاعات سازمان شما کمک می‌کند.

جزئیات بیشتر

 

 

سیستم انبار راهکاران ابری به شما کمک می‌کند با ایجاد ارتباط با سایر ماژول‌ها، فعالیت‌های انبار‌داری را برای کاربران ساده‌تر کنید.

جزئیات بیشتر

 

 

 

سیستم پذیرش و توزین شما را قادر می‌سازد فرایندهای بارگیری و خروج کالا را مکانیزه کنید.

جزئیات بیشتر

 

 

 

 

 

به کمک سیستم موبایل سرویس انبار، فرایند‌های ورود، خروج، انبار‌گردانی و شمارش کالا را مکانیزه کنید.

جزئیات بیشتر

 

 

 

 

 

 

 

 

سیستم پذیرش و توزین شما را قادر می‌سازد فرایندهای بارگیری و خروج کالا را مکانیزه کنید.

جزئیات بیشتر
درخواست دمو