قسمت 8: آشنایی با مفاهیم کلی داده کاوی

قسمت 8: آشنایی با مفاهیم کلی داده کاوی

در این پادکست به مفاهیم کلی داده‌کاوی پرداخته‌ایم و سعی کرده‌ایم تا همراه با نمونه‌های کاربردی شما را با اصلی‌ترین مفاهیم داده‌کاوی آشنا کنیم.