نرم افزار فروشگاه ‌خرده ‌فروشی

گسترش شبکه فروشگاهی با دقت و سرعت بالا

با استفاده از سیستم فروشگاه حرده فروشی، تمامی فرآیندهای مختلفی که در یک فروشگاه در حال انجام شدن است را مکانیزه کنترل  و مدیریت و با به کار گیری امکانات موجود در این ماژول صندوق‌های فروش را به تفکیک هر فروشگاه مدیریت کنید. علاوه براین می توانید آماده به کار بودن صندوق‌ها را تعیین و دسترسی‌های لازم را  در اختیار هر یک از صندوقداران قرار دهید و از طریق فرآیند سرپرستی صندوق، کنترل لازم در سیاست‌های فروش را تحت نظارت سرپرستان صندوق انجام دهید .

در هر فروشگاه لازم است در پایان کار فروشگاه خلاصه ای از عملکرد فرآیند فروش آن فروشگاه تهیه و به دفتر مرکزی ارسال شود گه براساس آن دفتر مرکزی بتواند درآمد فروش را شناسایی و  اسناد حسابداری مربوط به آن را صادر  کند. از طرفی مدیریت وجوه دریافتی از مشتریان توسط صندوقداران در این ماژول ثبت و تسویه حساب می‌شود همچنین در این ماژول امکان مدیریت پرداختی‌های به دفتر مرکزی نیز فراهم است.

منافع و مزایا

به کمک نرم افزار فروشگاه ‌خرده ‌فروشی می‌توانید از مزیت‌های زیر برخوردار شوید:

 

مدیریت صندوق‌های فروشگاهی

هر فروشگاه به تناسب وسعت، تنوع کالاها، تعداد مشتریان و سیاست‌های دفتر مرکزی  تعدادی صندوق فروش و صندوق‌دار دارد . مدیریت شیفت‌های این صندوقداران، زمان باز شدن و بسته شدن صندوق‌ها ، وجود دریافتی هر صندوق به تفکیک انواع روش‌های پرداخت وجه، شناسایی کسری و اضافی صندوقداران، شارژ اولیه صندوق‌ها و .... جزو مواردی ست که مدیران فروشگاه یا سرپرستان هر صندوق می‌توانند از طریق ماژول مدیریت صندوق انجام دهند .

امکان سرپرستی صندوق‌های فروش

سرپرستان صندوق‌های فروش کاربرانی با دسترسی‌های خاص از سیستم هستند ‌های-که برخی از فرآیندهای فروش در لایه صندوق‌های فروش می‌بایست تحت نظارت و سرپرستی آنها انجام شود . با استفاده از امکان تعریف عملیات سرپرستی صندوق‌های فروشگاهی از طریق ماژول فروشگاه ‌خرده‌فروشی می توان به تفکیک هر صندوق و صندوقدار عملیات‌هایی که نیاز به اعمال نظر سرپرست صندوق را دارد تعیین- و کنترل‌های مکانیزه مورد نیاز  را ایجاد کرد .

مدیریت موجودی‌های رزرو شده و الویت بندی سفارش ها

با استفاده از امکان سیاست رزرو، فروشگاه می‌تواند سفارش مشتری را ثبت و در انبار رزرو کند. در برخی از این موارد با توجه به سفارشی بودن کالاها و ساخت کالا بعد از ثبت سفارش امکان رزرو قبل از تامین کالا در این ماژول فراهم می‌شود که طبق خواسته مشتری می توان الویت بندی بین سفارشات را در این ماژول انجام داد.

امکان مدیریت پرداخت ها به دفتر مرکزی

پرداخت‌هایی که هر فروشگاه به دفتر مرکزی انجام می دهد مختلف بوده و براساس سیاست‌گذاری دفتر مرکزی تعیین می‌شود . پرداخت‌هایی که به صورت مستقیم و حضوری به دفتر مرکزی انتقال می یابد و یا با واریز به حساب دفتر مرکزی انجام ‌می‌شود قابلیت ثبت و پیگیری در ماژول فروشگاه خرده‌فروشی را دارد که براساس آن دفتر مرکزی به صورت یکپارچه امکان صدور اسناد حسابداری دریافت و پرداخت را به تفکیک هر فروشگاه خواهد داشت.

امکان تهیه خلاصه عملکرد هر فروشگاه و ارسال اطلاعات به دفتر مرکزی

به ازای هر روز کارکرد هر فروشگاه، لازم است تا اطلاعات مربوط به میزان فروش، برگشت از فروش، سفارشات ثبت شده برای مشتریان، پیش دریافت‌های گرفته شده به تفکیک هر مشتری و سفارش ، اطلاعات فروش به تفکیک محصولات و مشتریان ، سیاست‌های فروش و ... در قالب یک گزارش جامع به دفتر مرکزی اعلام شود که براساس این اطلاعات اسناد مالی و حسابداری آن - صادر شود. با استفاده از ماژول دفتر مرکزی می‌توانید گزارشات مورد نیاز را پایان روز جمع آوری و در اختیار دفتر مرکزی قرار  دهید.

 

امکانات و ابزارها

امکانات نرم افزار فروشگاه خرده فروشی

  • مدیریت صندوق‌های فروشگاهی
  • Assortment در لایه فروشگاه ، محصول و گروه محصول
  • تعریف سرپرست به ازای صندوق‌ها و کنترل عملیات سرپرستی صندوق
  • تعیین سطح دسترسی هر یک از کاربران و صندوقداران
  • ثبت انواع پرداخت‌ها به دفتر مرکزی
  • اولویت‌بندی و ویرایش الویت‌های رزرو موجودی
  • تهیه خلاصه عملکر هر فروشگاه به تفکیک اطلاعاتی نظیر، مشتری، محصول و ....
  • مدیریت فرآیند تسویه با صندوقداران
  • ثبت مبالغ کسری و اضافی هر صندوق