سیستم دفتر مرکزی خرده‌فروشی ابری

در صنایع خرده‌فروشی ساختار سازمانی معمولا به این صورت است که سیاست‌گذاری‌های کلی همه فروشگاه‌ها و مراکز فروش از سوی دفتر مرکزی تعیین می‌شود. با ماژول دفتر مرکزی کلیه فرآیندهایی که به‌صورت متمرکز از سوی دفتر مرکزی برای فروشگاه‌ها سیاست‌گذاری می‌شود قابل مدیریت کردن خواهد بود.

منافع و مزایا

 • مدیریت موجودی کالاهای انبارهای سازمان
 • مدیریت بهینه ارسال کالا برای همه مراکز فروش بر اساس درخواست‌های آن‌ها
 • یکپارچگی کامل فرآیندهای سازمان
 • ارائه گزارش‌های منعطف و متنوع براساس نیازمندی‌های مختلف

امکانات و ابزارهای دفتر مرکزی خرده‌فروشی راهکاران ابری

 • امکان تعریف قیمت‌های مختلف برای کالاها براساس پارامترهای مختلف به ازای مراکز مختلف فروش
 • امکان سیاست‌گذاری‌ها و پروموشن‌های مختلف در بازه‌های زمانی متفاوت و جشنواره‌ها
 • امکان مدیریت متمرکز سیاست‌های باشگاه مشتریان
 • امکان تعریف انواع سیاست‌ها از نوع تخفیف، کسورات و اضافات موثر در فاکتورهای فروش
 • امکان صدور سیاست‌های فروش هفتگی، ماهانه، ساعتی و از پیش تعیین شده
 • صدور انواع بن‌های سازمانی و کارت‌های تخفیفی به ازای مشتریان مختلف
 • امکان صدور انواع اعلامیه‌های قیمت برای مراکز فروش مختلف براساس پارامترهایی چون گروه مشتری، گروه محصول و ویژگی‌های کالا
 • امکان صدور سند‌های حسابداری درآمد فروش همه فروشگاه‌ها با مدل تعیین سطوح مالی دلخواه
 • امکان صدور سند حسابداری دریافت ها و پرداخت های هر فروشگاه به تفکیک انواع دریافت
 • امکان محاسبه سود و زیان هر فروشگاه براساس درآمد و هزینه های همان فروشگاه در سطح سازمان
 • امکان نگهداری اطلاعات دریافتی هر فروشگاه به تفکیک صندوقداران و محاسبات کسری و اضافی صندوق
 • جمع‌آوری اطلاعات فروش همه فروشگاه‌ها به تفکیک هر فروشگاه، صندوق و صندوق‌دار
 • امکان نگهداری و گزارش گیری مالی از وجوه نقد، اعلامیه های واریز، چک های دریافتی و پرداختی، انواع دریافت های قراردادی
 • امکان مشاهده و کنترل موجودی به روز فروشگا‌ها در دفتر مرکزی و شعب
 • امکان مدیریت رزرو موجودی کالاها
 • امکان نظارت دفتر مرکزی روی درخواست‌های کالای فروشگاه‌ها از طریق رزرو موجودی و مدیریت درخواست‌ها
 • امکان مدیریت موجودی‌های موجود در سطح فروش و سطح انبارهای دفتر مرکزی
 • امکان صدور انواع اسناد انتقال بین انبارهای مراکز به منظور تامین موجودی کالاها
 • امکان ثبت انواع اسناد خرید، مرجوعی، دریافت از تولید، فروش امانی، دریافت از پروژه و مصرف
 • امکان انبارگردانی در بازه‌های زمانی مختلف و ثبت اسناد کسری و اضافی انبارگردانی

مشاهده دیگر نرم‌ افزارهای خرده فروشی راهکاران ابری