•  
     
     
     

     

    راهکار فروش راهکاران ابری

 

 

 

مدیریت فرایندهای متنوع فروش با در نظر گرفتن پراکندگی جغرافیایی مشتریان و نقش پرسنل فروش در این فرایند، پیچیدگی‌هایی را برای فرایند فروش به همراه دارد که یکی از مهم‌ترین مسائل سازمان‌ها به‌شمار می‌آید.
نرم‌افزار فروش تحت‌وب راهکاران ابری با سیستم‌های دیگر یکپارچه است. با بهره‌گیری از این نرم‌‌افزار، سیستم فروش و ارزیابی و کنترل عملکرد فروشندگان مکانیزه می‌شود.

 

مزیت‌های نرم‌افزارهای فروش ابری

ارائه اطلاعات دقیق و به موقع از وضعیت فروش

طراحی تخفیفات و جوایز متنوع برای مشتریان

متناسب‌سازی فرایند‌های فروش، قیمت‌گذاری و تخفیفات

مدیریت و ارزیابی عملکرد کارکنان فروش

 

محصولات راهکار فروش ابری

 

با سیستم فروش راهکاران ابری همه‌ی فرایند‌های فروش از زمان ثبت درخواست تا زمان صدور صورتحساب را پوشش دهید.

جزئیات بیشتر
با سیستم پورسانت فروش راهکاران ابری، بستری مناسب برای اعمال سیاست‌های مدیریتی در قالب مدل‌های ارزیابی و پورسانت را فراهم کنید.

جزئیات بیشتر