نرم افزارهای فروش ابری راهکاران ابری همکاران سیستم درخواست مشاوره رایگان  

نرم افزارهای فروش ابری

راهکاران ابری همکاران سیستم

مدیریت فرایندهای متنوع فروش با در نظر گرفتن پراکندگی جغرافیایی مشتریان و نقش پرسنل فروش در این فرایند، پیچیدگی‌هایی را برای فرایند فروش به همراه دارد که یکی از مهم‌ترین مسائل سازمان‌ها به‌شمار می‌آید. مجموعه نرم ‌افزار فروش تحت‌وب راهکاران ابری با سیستم‌های دیگر یکپارچه است. با بهره‌گیری از این نرم‌‌افزار، سیستم فروش و ارزیابی و کنترل عملکرد فروشندگان مکانیزه می‌شود.

درخواست مشاوره‌ی رایگان

مزیت‌های نرم افزارهای فروش ابری

ارائه اطلاعات دقیق و به موقع از وضعیت فروش

 

طراحی تخفیفات و جوایز متنوع برای مشتریان

 

 

متناسب‌سازی فرایند‌های فروش، قیمت‌گذاری و تخفیفات

 

 

مدیریت و ارزیابی عملکرد کارکنان فروش

 

 


مجموعه نرم افزارهای فروش ابری راهکاران ابری

 

با سیستم فروش راهکاران ابری همه‌ی فرایند‌های فروش از زمان ثبت درخواست تا زمان صدور صورتحساب را پوشش دهید. سیستم فروش با دیگر ماژول‌های انبار، دریافت و پرداخت و بارگیری و توزین یکپارچه است. برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های سیستم فروش ابری شامل تعریف سیاستهای فروش، تهیه انواع گزارش‌های مرور، کنترل اعتبار مشتری و مدیریت عملیات فروش و برگشت از فروش است.

اطلاعات بیش‌تر

سیستم فروش ابری

 

با بکارگیری سیستم پورسانت فروش راهکاران ابری، بستری مناسب برای اعمال سیاست‌های مدیریتی در قالب مدل‌های ارزیابی و پورسانت را فراهم کنید. برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های سیستم پورسانت فروش ابری می‌توان به استفاده از فرمول‌های متنوع و پیچیده و محاسبه‌ی دقیق پورسانت متناسب با فعالیت پرسنل و مقایسه عملکرد با اهداف فروش به شکل مبلغی و مقداری اشاره کرد.

اطلاعات بیش‌تر