نرم افزارهای فروش ابری راهکاران ابری

نرم افزارهای فروش ابری

راهکاران ابری همکاران سیستم

مدیریت فرایندهای متنوع فروش با در نظر گرفتن پراکندگی جغرافیایی مشتریان و نقش پرسنل فروش در این فرایند، پیچیدگی‌هایی را برای فرایند فروش به همراه دارد که یکی از مهم‌ترین مسائل سازمان‌ها به‌شمار می‌آید. مجموعه نرم ‌افزار فروش تحت‌وب راهکاران ابری با سیستم‌های دیگر یکپارچه است. با بهره‌گیری از این نرم‌‌افزار فروش، سیستم فروش و ارزیابی و کنترل عملکرد فروشندگان مکانیزه می‌شود.

مزیت‌های نرم افزارهای فروش تحت وب

ارائه اطلاعات دقیق و به موقع از وضعیت فروش

طراحی تخفیفات و جوایز متنوع برای مشتریان

متناسب‌سازی فرایند‌های فروش، قیمت‌گذاری و تخفیفات

مدیریت و ارزیابی عملکرد کارکنان فروش

مجموعه نرم افزارهای فروش تحت وب راهکاران ابری

با نرم افزار تحت وب فروش راهکاران ابری همه‌ی فرایند‌های فروش از زمان ثبت درخواست تا زمان صدور صورتحساب را پوشش دهید. نرم افزار فروش با دیگر سیستم‌های انبار، دریافت و پرداخت و بارگیری و توزین یکپارچه است. برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های نرم افزار فروش ابری شامل تعریف سیاست‌های فروش، تهیه انواع گزارش‌های مرور، کنترل اعتبار مشتری و مدیریت عملیات فروش و برگشت از فروش است.

سیستم فروش ابری

با بکارگیری سیستم پورسانت فروش راهکاران ابری، بستری مناسب برای اعمال سیاست‌های مدیریتی در قالب مدل‌های ارزیابی و پورسانت را فراهم کنید. برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های نرم افزار پورسانت فروش به عنوان یکی از سیستم‌های نرم افزار تحت وب فروش می‌توان به استفاده از فرمول‌های متنوع و پیچیده و محاسبه‌ی دقیق پورسانت متناسب با فعالیت پرسنل و مقایسه عملکرد با اهداف فروش به شکل مبلغی و مقداری اشاره کرد.