سامانده شخصی

برنامه ریزی جلسات، قرارهای کاری و پیگیری و مدیریت آنها از جمله کارهای مهم سازمان‌ها به شمار می‌آید و زمان زیادی را به خود اختصاص می‌دهد. سامانده شخصی سیستم اتوماسیون اداری تحت وب همکاران سیستم، تنظیم، ثبت و نگهداری، برگزاری و پیگیری جلسات را تحت پوشش قرار می‌دهد. این امکان مدیریت برگزاری جلسات و قرارهای کاری را تسهیل می‌کند.

منافع و مزایا

سازماندهی و تسهیل مدیریت برنامه‌های مدیران

سامانده شخصی در سیستم اتوماسیون اداری تحت وب همکاران سیستم محیطی یکپارچه را جهت تسهیل در تنظیم و مدیریت جلسات، ملاقات‌ها و فعالیت‌ها برای مدیران و مسئولین دفاترشان فراهم می‌کند تا زمان و هزینه در سازمان صرف امور اصلی کسب و کار شود.

امکانات و ابزارها

 • امکان تعریف جلسه، قرار ملاقات و فعالیت
 • امکان جستجوی زمان آزاد دعوت‌شوندگان و پیشنهاد بهترین زمان برگزاری جلسه توسط سیستم
 • ارسال دستور جلسه به دعوت‌شوندگان
 • امکان یادآوری جلسه، ملاقات و فعالیت با برنامه هشدار
 • امکان تعریف جلسات تکرار شونده
 • امکان پذیرش یا رد جلسه توسط دعوت شوندگان و پیگیری وضعیت آنها توسط تنظیم کننده جلسه
 • امکان حضور و غیاب توسط دبیر جلسه
 • امکان تخصیص فعالیت‌های مرتبط با جلسه به کاربران توسط دبیر جلسه و کنترل پیشرفت وظایف محوله
 • امکان بایگانی صورتجلسات
 • امکان به اشتراک گذاری تقویم بین کاربران
 • امکان ویرایش سخن روز در صفحه ورود به سیستم
 • امکان یادداشت گذاری و جستجو یادداشت‌ها