با آرزوی روزهای خوب و آینده‌ای سبز؛ سال نو مبارک

با آرزوی روزهای خوب و آینده‌ای سبز؛ سال نو مبارک

درآستانه بهار دیگری هستیم. راستی، اگر از این لحظه به فکر نباشیم، بهار سال بعد و سال های بعداز آن چگونه خواهند بود؟ آیا همچنان سبز خواهد بود؟ امسال از ارسال کارت تبریک پرهیز کردیم و پیام شادباش نوروز را از این طریق به شما می رسانیم، تا گامی برای حفظ و مراقبت از دنیایی … ادامه