روایت رسانه‌ها از بازار همکاران سیستم؛ اولین پلتفرم عرضه و فروش نرم‌افزارهای سازمانی

بازار همکاران سیستم در رسانه‌ها

در چند وقت اخیر رسانه‌های فناوری کشور هر کدام از جنبه‌های مختلف به کارکردهای «بازار همکاران سیستم» و نحوه‌ی فعالیت آن پرداخته‌اند. زومیت و دیجیاتو از جمله این رسانه‌ها هستند که از زاویه دید خود فعالیت این پلتفرم را بررسی کرده‌اند.