66درصد رشد درآمدها در همکاران سیستم

66درصد رشد درآمدها در همکاران سیستم

همکاران سیستم در بهمن ماه سال 1400، مبلغ ۳۶۶,۸۴۸ میلیون ریال درآمد شناسایی کرد، که رشد 12درصدی نسبت به دی ماه را نشان می‌دهد. صورت‌های مالی این شرکت، معمولا از ثبات درآمدی بر خوردار است و نوسانات به دور از ذهنی را نشان نمی‌دهد، بطوریکه این شرکت در دی ماه نیز مبلغ ۳۲۷,۵۲۰ میلیون ریال درآمد به ثبت رسانده است.

همکاران سیستم شفاف‌ترین ناشر بورسی

همکاران سیستم شفاف‌ترین ناشر بورسی

در مراسم تجلیل از فعال‌ترین نهادهای مالی و شفاف‌ترین ناشران بازار سرمایه در سال ۱۳۹۷، همکاران سیستم در نتیجه‌ی انتشار به‌موقع اطلاعات و عملکرد موفق و شفاف خود، با به‌دست‌آوردن بالاترین امتیاز در شاخص اطلاع‌رسانی و قابل اتکا بودن ناشران بورسی در بازار ۵۰۰۰ تا ۲۰.۰۰۰ میلیارد ریال، عنوان «شفاف‌ترین ناشر بورسی» را از آن خود کرد.

«همکاران سیستم» از فرابورس به بورس منتقل شد

«همکاران سیستم» از فرابورس به بورس منتقل شد

در نتیجه‌ی عملکرد موفق و شفاف همکاران سیستم در «فرابورس»، تحقق همیشگی منافع سهام‌داران و تامین رضایت آنان از ثبات عملکرد شرکت؛ سازمان بورس و اوراق بهادار کشور، با تائید توانمندی همکاران سیستم برای ورود به بورس، با درخواست شرکت برای انتقال از فرابورس به بورس موافقت کرد.  با توجه به موافقت هیات ‌پذیرش اوراق … ادامه