8 نکته فنی مدیریت پروژه پیاده ‌سازی ERP

8 نکته فنی پیاده‌سازی پروژه ERP

پیاده سازی ERP انجام مسئولیت‌های مختلفی است که درصد شکست زیاد و آشکارایی دارد. به عنوان یک مدیر پروژه، چگونه خود و تیمتان را برای یک پیاده‌سازی موفق ERP آماده می‌کنید؟