داستان موفقیت دانشگاه سوره

داستان موفقیت دانشگاه سوره

مشتری: دانشگاه سوره راهکار: اتوماسیون اداری تحت وب و پرتال مکاتبات الکترونیک در یک نگاه دانشگاه سوره در سال ۱۳۸۹ پس از ۱۷ سال فعالیت در قالب موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی، با کسب موافقت اصولی موسسه آموزش عالی، به دانشگاه تبدیل شد. اکنون با سه دانشکده‌ی «هنر»، «معماری و شهرسازی» و «فرهنگ و ارتباطات» به … ادامه

امنیت در سیستم‌های تحت وب

امنیت در سیستم‌های تحت وب

نیاز به استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی خارج از مرزهای فیزیکی سازمان، استفاده از نرم‌افزارهای تحت وب را بیش از پیش رایج و ضروری کرده است. در دسترس قرار گرفتن این نرم‌افزارها در بستر وب و انتقال داده‌ها از طریق اینترنت، با وجود مزایایی که به همراه دارد ریسک نفوذ در اطلاعات و حمله به آنها … ادامه