واژه شناسی (نشان جغرافیایی)

واژه شناسی (نشان جغرافیایی)

نشان جغرافیایی: نشانه ای است که مبدأ کالایی را به قلمرو منطقه یا ناحیه‌‌‌‌ای از کشور منتسب می‌‌‌‌کند، مشروط بر اینکه کیفیت و مرغوبیت، شهرت یا سایر خصوصیات کالا اساسا قابل انتساب به مبدأ جغرافیایی آن باشد. در تعریف نشان جغرافیایی بر دو مورد تاکید می‌‌‌‌شود. نخست کیفیت، مرغوبیت، شهرت و دیگر ویژگی‌‌های محصول و … ادامه

واژه شناسی (طرح صنعتی)

واژه شناسی (طرح صنعتی)

  طرح صنعتی: نقوش و ترسیمات دو بعدی جدید ناشی از خطوط، رنگ ها و یا هر گونه شکل سه بعدی ابداعی حاصل از خطوط یا رنگ هاست که در ساخت کالا و تولیدات صنعتی مبنا و الگوی کار قرار گرفته و بر اساس طراحی به عمل آمده محصولات ساخته و عرضه می گردد و … ادامه

واژه شناسی (نام تجاری- برند)

واژه شناسی (نام تجاری- برند)

نام تجاری: عنوان یا نامی که تاجر و بازرگان تحت این نام به اعمال تجاری می پردازد و عامل تمایز یک تاجر یا بنگاه تجاری از سایر تاجرها یا بنگاه های تجارتی است. انواع نام تجاری: نام تجاری ممکن است از نام و یا نام خانوادگی تاجر و یا نام فانتزی و عناوین دیگر باشد. … ادامه

واژه شناسی (علامت تجاری)

واژه شناسی (علامت تجاری)

علامت تجاری (Trade Mark): علامت تجاری متشکل از شکل، حروف و کلمات، تصاویری انحصاری است که ضمن معرفی نوعی از محصول یا خدمات به عموم و متمایز ساختن آن از محصولات یا خدمات مشابه دارای ضمانت اجرای قانونی باشد. اشکال مختلف علامت تجاری: علامت تجاری از نظر شکل ظاهری به علائم دیداری ، علائم صوتی … ادامه

واژه شناسی (اسرار تجاری)

واژه شناسی (اسرار تجاری)

تعریف اسرار تجاری: هر نوع اطلاعات که دارای ارزش اقتصادی مستقل بالقوه یا بالفعل یا ارزش رقابتی است، به سبب آنکه عموما ناشناخته است و به سادگی و از طرق قانونی قابل دستیابی یا احراز نبوده و دارنده قانونی، تدابیر متعارفی را برای حفظ محرمانگی آنها ترتیب می دهد. ویژگی های اسرار تجاری: ویژگی های … ادامه

واژه شناسی (حق اختراع)

واژه شناسی (حق اختراع)

اختراع (Invention): اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه، فناوری، صنعت و مانند آن حل می کند. ابداع محصول صنعتی جدید که سابقا نمونه ی آن وجود نداشته است، ساخت وسیله نو، به کار بردن وسایل … ادامه

واژه شناسی (کپی رایت)

واژه شناسی (کپی رایت)

کپی رایت (copy right): کپی رایت یا حق تألیف حقی است که برای پدیدآورنده یک اثر بوجود می آید، مشروط به آنکه اثر اصالت داشته باشد و از آثار گذشتگان و دیگران در پدید آوردن آن استفادۀ غیرمجاز نشده باشد. پدید آورنده نسبت به اثر خود از حقوق مادی و معنوی برخوردار است. این حق … ادامه

واژه شناسی (نرم افزار)

واژه شناسی (نرم افزار)

  نرم افزار (Software)   نرم افزار (Software): مجموعه ای از رویه ها، دستورالعمل ها، فرامین و مستندات است که به صورت نشانه (کد) یا به صورت دیگر بیان شود و در صورت ارائه به یک سامانه پردازنده متناسب، آن سامانه توانمندی اجرا و انجام کار مشخص یا تحصیل نتیجه مورد نظر را داشته باشد. … ادامه

نوآوری باز

نوآوری باز

     عوامل متعددی همچون جهانی شدن، پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و پیچیدگی‌های فنی، کسب و کارها را به سمت مشارکت در خلاقیت و نوآوری سوق داده است که از آن تحت عنوان «نوآوری باز» (Open Innovation) یاد می‌شود. این نوآوری نقطه مقابل نوآوری به شیوهٔ سنتی و بسته است که در آن … ادامه