رویداد آنلاین «در کارخانه تولید نرم افزار همکاران سیستم چه می‌گذرد؟»