ویدیو کامل سمینار یک روز با همکاران سیستم در تبریز

خلاصه از یک روز با همکاران سیستم در تبریز

نحوه تهیه صورتهای مالی در بخش عمومی و اقدامات قبل از آن

رویداد راهکار مدیریت کارخانه و بهای تمام شده با رویکرد ERP

میزگرد مدیریت مالی هوشمند و چابک

راهکاران ابری بستر موفقیت کسب و کارها

وبینار گذری بر مفاهیم پایه ای دنیای git

فیلم کامل رویداد تحول دیجیتال در مارکت‌پلیس ها

میزگرد نقش تکنولوژی در حسابداری

رویداد تحول دیجیتال در مارکت پلیس‌ها

آشنایی با سیستم هوشمندی تجاری (BI) همکاران سیستم

ارزش آفرینی سیستم‌های خرده فروشی همکاران سیستم در فروشگاه‌های کفش شیما