نقش ابزارهای CRM در مدیریت بازاریابی و فروش سازمانی (B2B)

 

محورهای اصلی این وبینار:

  • ویژگی های بازاریابی و فروش B2B
  • عمده چالش های مدیران در مدیریت بازاریابی و فروش B2B
  • چگونگی رفع چالش ها توسط نرم افزار CRM
  • مرور برخی از مهم‌ترین شاخص‌ها و گزارش‌های نرم افزارهای CRM در بازاریابی و فروش B2B

 

برای آشنایی با SarvCRM نرم افزار CRM همکاران سیستم کلیک کنید.