وبینار نقش به‌کارگیری نرم افزار در مدیریت کسب و کارهای صنعت پخش