ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی
ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی

محافظت از داده‌های سازمان با بالاترین استانداردهای امنیتی با راهکاران ابری همکاران سیستم


 

با بهره‌گیری از راهکاران ابری همکاران سیستم که یک راهکار ERP با فناوری رایانش ابری است، از داده‌های سازمان شما با بالاترین استانداردهای امنیت اطلاعات محافظت می‌شود.