دومین رویداد آنلاین معرفی راهکاران ابری همکاران سیستم

 

 


راهکاران ابری محموعه‌ای از نرم افزارهای حسابداری و مالی ابری، فروش، پخش، خرده‌ فروشی، منابع انسانی، مدیریت تولید، حسابداری مدیریت، انبار تدارکات و هوشمندی تجاری ابری است.