ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی
ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی

دسترسی آسان به داده‌های سازمان با راهکاران ابری


 

با بهره‌گیری از راهکاران ابری همکاران سیستم که یک راهکار ERP با فناوری رایانش ابری است؛ در هر زمان و مکان از طریق اینترنت به اطلاعات سازمان‌تان دسترسی خواهید داشت.