۶۰ درصد سازمان‌ها از ابزارهای اتوماسیون اداری استفاده می‌کنند

۶۰ درصد سازمان‌ها از ابزارهای اتوماسیون اداری استفاده می‌کنند

همکاران سیستم- نوآوری‌های جدید معمولا باعث ساده‌تر و سریع‌تر شدن مشاغل می‌شوند. اما در بسیاری از موارد همین فرآیند یک تهدید برای فرصت‌های شغلی محسوب می‌شود تا بر اساس آن فناوری جای نیروی کاری انسانی را بگیرد.به گزارش وبسایت Zdnet، در حالی که فناوری روز به‌روز گسترده می‌شود، نیاز به دخالت انسان هم کاهش می‌یابد. به عنوان مثال، ابزارهای پیام‌رسان و تقویم الکترونیکی جایگزین مسؤول پذیرش و منشی شده‌اند. همچنین نمایشگرهای لمسی در رستوران‌ها باعث شده‌اند تا گارسون‌های کمتری حضور داشته باشند.
مرکز تحقیقاتی Tech Pro Research در این زمینه مطالعه‌ای انجام داده و نتایج حاصل از آن را در گزارشی با عنوان زیر منتشر کرده است: «آینده مشاغل IT: چگونه بر ماشین‌ها غالب شویم». در این برسی ۳۵۳ نفر حضور داشتند تا در مورد سیستم‌های اتوماسیون اداری و نحوه تاثیر آن بر مشاغل و سازمان‌ها نظر بدهند.
در پایان این بررسی ۶۰ درصد افراد اعلام کردند که سازمان‌های آنها تا اندازه‌ای از ابزارهای اتوماسیون بهره می‌برد فعالیت‌های سطح پایین IT با این سیستم‌ها انجام می‌شود. همچنین ۱۱ درصد این افراد اعلام کردند که در نظر دارند در یک سال آینده به این سیستم‌ها مجهز شوند.
به طور کلی سه‌چهارم افرادی که در این بررسی حاضر بودند اظهار داشتند که سازمان آنها از ابزارهای اتوماسیون اداری بهره می‌برد یا قصد دارد از آنها استفاده کند.
بررسی حاضر همچنین نشان داد احتمال استفاده از ابزارهای اتوماسیون در سازمان‌های بزرگ بیشتر است، زیرا این سازمان‌ها بودجه‌های بیشتری به این بخش اختصاص می‌دهند، فضاهای قابل پیش‌بینی بیشتری در اختیار دارند و فرآیندهای کارآمد بیشتری در آنها دنبال می‌شود.
همچنین ۲۹ درصد شرکت‌کنندگان در بررسی اعلام کردند که استفاده از ابزارهای اتوماسیون اداری را کارآمد نمی‌دانند و سراغ آن نمی‌روند.
بر اساس گزارش مرکز تحقیقاتی Tech Pro، حدود ۷۳ درصد شرکت‌کنندگان توضیح دادند که سازمان آنها کارهای پایه را به ابزارهای اتوماسیون سپرده است، ۷۰ درصد اظهار داشتند که از این ابزارها برای نگهداری از محیط سازمانی بهره می‌برند و ۶۷ درصد هم آنها را لازمه رهاسازی وظایف کاری و آزادی بیشتر کارکنان دانستند.