سیستم سهمیه بندی راهکاران

موجودی محصولات سازمان را در فرایندهای فروش به ‌شکل مناسب مدیریت ، کنترل و توزیع کنید.

توزیع عادلانه و مناسب موجودی محصولات سازمان در شرایطی که عرضه محصولات با محدودیت مواجه است یکی از موضوعات مهم در برخی از کسب و کارها است. این محدودیت‌ها می‌تواند به دلایل مختلف مانند کم شدن ظرفیت تولید ، تقاضای زیاد بازار ، مشکل در تهیه مواد اولیه و … ایجاد شود. در این شرایط معمولا کسب و کارها برای توزیع مناسب محصولات، حفظ مشتریان و بازار محصولات موردنظر خود را سهمیه‌بندی می کنند. از این رو برای کنترل و مدیریت عرضه، محصولات خود را به‌شکل محدود شده و بر اساس شاخص‌های خاص می‌فروشند.
سیستم سهمیه بندی راهکاران به کسب‌و‌کارها امکان می‌دهد تا بتوانند موجودی قابل فروش محصولات مورد نظر را در فرایندهای فروش به بهترین شکل مدیریت کنند، براساس شاخص‌ها و پارامترهای مورد نظر محصولات را سهمیه‌بندی کنند و از بروز ناهماهنگی در فرایندهای فروش خود و ایجاد مشکلات در بازار و مشتریان خود جلوگیری کنند.
این سیستم با در اختیار داشتن امکانات یکپارچه با سیستم‌های فروش، پخش، انبار و موبایل سرویس پخش‌ همکاران سیستم فرایند های عملیاتی تعریف سهمیه ، تعیین پارامتر های مد نظر برای سهمیه‌بندی و مدل و مقطع سهمیه‌بندی را آسان کرده و گزارش‌های مختلفی در اختیار کاربران قرار می‌دهد. به کمک گزارش‌های سیستم سهمیه بندی کاربران می‌توانند در هر لحظه مانده سهیمه محصولات را به تفکیک پارامترهای مختلف مشاهده،کنترل و مدیریت کنند.

منافع و مزایا

توزیع مناسب محصولات بین گروه‌های فروش و کارمندان فروش
با امکان سهمیه بندی در سطح گروه فروش یا کارمندان فروش، امکان مدیریت و توزیع عادلانه محصولات پرفروش بین گروه‌های فروش یا کارمندان فروش وجود دارد و موجب کاهش تعارض‌ها و چالش‌های انسانی می‌شود.
توزیع مناسب محصولات بین مشتریان ( گروه‌های مشتریان) در بازار
در شرکت‌هایی که محصولات پرتقاضا دارند ، این امکان فراهم است که با سهمیه بندی محصولات پرتقاضا، از فروش تعداد زیادی از محصولات به مشتری خاصی (گروه خاصی از مشتریان) جلوگیری کنند و هر مشتری (گروه مشتری) امکان خرید بیش‌تر از سهمیه‌ی مشخص شده را نداشته باشد.
تسهیل در پاسخ‌گویی به نیازها و الزامات قانونی
در صنایعی که الزامات قانونی بابت فروش و توزیع محصولات به اصناف یا گروه‌های خاص مشتریان وجود دارد؛ (مانند سهمیه‌ی داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها در صنایع دارویی) ، سیستم سهمیه بندی این امکان را فراهم می‌کند که براساس پارامترهای مورد نظر محصولات مورد نیاز را سهمیه بندی کرده و فروش و توزیع این محصولات را به بهترین شکل مدیریت کنند.

امکانات و ابزارها

 • کنترل سهمیه در تمام اسناد فروش و پخش ( درخواست فروش ، پیش فاکتور ، حواله فروش ، فاکتور فروش و حواله پخش)
 • تعیین سهمیه براساس پارامترهای متنوع مانند شعبه ، سازمان، کانال ، بخش، مرکز فروش، انبار،  مشتری ،گروه مشتری ، کارمند ، گروه فروش ، منطقه فروش و  منطقه جغرافیایی
 • تعیین سهمیه درصدی یا مقداری براساس موجودی قابل فروش در لحظه تعریف سهمیه بندی
 • تعیین سهمیه براساس موجودی قابل فروش ،  موجودی در انتظار تولید ، موجودی در راه در زمان تعریف سهمیه بندی
 • سهمیه‌بندی لایه‌ای ( سازمان /شعبه/مرکز فروش / گروه فروش / کارمند)
 • تعریف و تخصیص دسترسی برای سهمیه بندی لایه ای
 • مشخص کردن تاریخ پایان برای دوره سهیه بندی یا عدم تعیین تاریخ پایان به منظور فعال ماندن دوره سهمیه بندی
 • تعیین سهمیه بندی به صورت  دوره ای و کنترل به صورت روزانه
 • تعریف سهمیه بندی به‌ شکل حجمی یا وزنی و ثبت اسناد به شکل تعدادی
 • جابجایی سهمیه‌ها در صورت نیاز بین پارامترهای سهمیه بندی مانند گروه‌های فروش ، کارمندان ، مشتریان و سایر پارامترهای تعریف شده
 • مشاهده موجودی سهمیه شده هر کارمند در تبلت و کنترل آن در هنگام سفارش‌گیری
 • مدیریت انباشت و انتقال سهمیه به دوره‌های بعد
 • تغییر مقدار سهیمه در بین دوره با در نظر گرفتن پارامتر های مختلف و سهمیه بندی مجدد در بین دوره
 • مشاهده و گزارش‌گیری از میزان انباشت سهمیه و میزان سهمیه استفاده شده  از موجودی قابل سهمیه‌بندی براساس پارامترهای تعریف شده