•  

     

    نرم افزار بهای تمام شده راهکاران ابری

 

 

با بهره‌گیری از نرم‌افزار بهای تمام شده راهکاران ابری، می‌توانید بهای تمام شده محصول یا خدمت سازمان خود را با سرعت و دقت کافی محاسبه کنید.

مزیت ‌های نرم‌افزار بهای تمام شده

ویژگی های نرم افزارهای بهای تمام شده

 

کنترل مصرف مواد براساس روش‌های ساخت (BOM) و محاسبه‌ی کالا به تفکیک روش‌های ساخت

 

امکان پیاده‌سازی تغییرات با کم‌ترین هزینه و در کم‌ترین زمان

 

محاسبه‌ی نرخ و قیمت‌گذاری کاردکس کالاهای تولیدی در دوره‌ی مالی

 

هزینه‌یابی محصولات مشترک و فرعی

درخواست مشاوره