•  
   
   
   
   
   

   

   

  راهکار حسابداری مدیریت راهکاران ابری


 

 

با بهره‌گیری از نرم‌افزار حسابداری مدیریت راهکاران ابری، می‌توانید بهای تمام شده محصول یا خدمت سازمان خود را با سرعت و دقت کافی محاسبه کنید.

 

مزیت‌های نرم‌افزارهای منابع انسانی ابری

 • کنترل مصرف مواد براساس روش‌های ساخت (BOM) و محاسبه‌ی کالا به تفکیک روش‌های ساخت
 • امکان پیاده‌سازی تغییرات با کم‌ترین هزینه و در کم‌ترین زمان
 • هزینه‌یابی محصولات مشترک و فرعی
 • محاسبه‌ی نرخ و قیمت‌گذاری کاردکس کالاهای تولیدی در دوره‌ی مالی

 

 

 
کنترل مصرف مواد براساس روش‌های ساخت (BOM) و محاسبه‌ی کالا به تفکیک روش‌های ساخت
 
 
امکان پیاده‌سازی تغییرات با کم‌ترین هزینه و در کم‌ترین زمان
 
محاسبه‌ی نرخ و قیمت‌گذاری کاردکس کالاهای تولیدی در دوره‌ی مالی
 
 
هزینه‌یابی محصولات مشترک و فرعی