قسمت 9: آشنایی با سیستم‌های هوش تجاری

قسمت 9: آشنایی با سیستم‌های هوش تجاری

در این قسمت سیستم‌های هوش تجاری، ویژگی‌ها و مزایای آن را معرفی کرده‌ایم و داشبوردهای مدیریتی ابری و ارزش افزوده آن‌ها را شرح داده‌ایم.

قسمت 5: تداوم کسب و کار (Business continuity)

قسمت 5: تداوم کسب و کار (Business continuity)

در قسمت پنجم از پادکست هم‌صدا مفهوم «تداوم کسب و کار» را تعریف کرده‌ایم و چگونگی اثرگذاری رایانش ابری روی این پدیده را شرح داده‌ایم.