sg-podcast-18-thumbnail

قسمت 18: معافیت‌های مالیاتی؛ قسمت اول

معافیت‌های مالیاتی یکی از پیچیده‌ترین موضوعات در حوزه مالیات است. در این پادکست از این حوزه و هرآنچه درباره‌ی آن باید بدانید صحبت می‌کنیم. در قسمت اول این سری به تعریف معافیت‌ مالیاتی و نرخ صفر پرداختیم.

آشنایی با صورت های مالی

قسمت 15: آشنایی با انواع صورت‌های مالی و ویژگی‌های آن

در این قسمت درباره‌ی انواع صورت‌های مالی، ویژگی‌های آن‌ها و چالش‌هایی که شرکت‌ها در زمان تهیه‌ی آن مواجه‌اند، گفتگو کرده‌ایم. هم‌چنین ویژگی‌های سیستم صورت‌های مالی همکاران سیستم را به اختصار شرح داده‌ایم.