رشد سه برابری درآمدها در همکاران سیستم

همکاران سیستم، در آخرین ماه سال 1400 کارنامه درخشانی از خود به ‌جای گذاشت. بر اساس اطلاعات منتشر شده در کدال، درآمد این شرکت در اسفند 1400، بیش‌از 113 درصد نسبت به ماه قبل رشد داشته، همچنین درآمد نماد ”سیستم“ نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز بیش از 95 درصد افزایش یافته است.

به گزارش صدای بورس، شرکت همکاران سیستم در اسفندماه سال 1400، توانست مبلغ  ۷۸۱,۵۹۹ میلیون ریال درآمد شناسایی کند که نسبت به بهمن‌ماه 113درصد رشد داشته است. درآمد شناسایی شده سیستم در اسفند ماه از دو ماه دی و بهمن بیشتر و بیش از دوبرابر افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، همکاران سیستم در دومین ماه از فصل زمستان 1400 مبلغ ۳۶۶,۸۴۸ میلیون ریال درآمد شناسایی کرده که رشد 12درصدی نسبت به دی ماه داشته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد همکاران‌سیستم طی 12 ماه منتهی به پایان اسفندماه سال 1400  مبلغ  ۴,۳۶۰,۸۱۹ میلیون ریال درآمد شناسایی کرده که 71 درصد نسبت به 12 ماه سال99 رشد داشته، بطوریکه  ۲,۳۷۱,۰۳۰ میلیون ریال آن از فروش نرم افزار و ۱,۶۵۱,۹۲۴ میلیون ریال از خدمات پشتیبانی بوده است.  

این شرکت بر اساس گزارش ماهانه در سال مالی 99 مبلغ ۲,۵۵۰,۶۴7 میلیون ریال درآمد شناسایی کرده که ۱,۴۲۹,۶۵۹ میلیون ریال آن از فروش نرم افزار و ۹۹۶,۵۴۶ میلیون ریال از خدمات پشتیبانی بود.

12 ماه سال 140012ماه سال 99درصد تغییر
کل درآمد۴,۳۶۰,۸۱۹2.550.64771%
فروش نرم افزار۲,۳۷۱,۰۳۰۱,۴۲۹,۶۵۹66%
خدمات پشتیبانی۱,۶۵۱,۹۲۴۹۹۶,۵۴۶66%

عمده درآمد شرکت همکاران سیستم از درآمد خدمات پشتیبانی و فروش نرم افزار است که هر دو در سال جاری نسبت به مدت مشابه با رشد 66درصدی همراه شده است.

درآمد همکاران سیستم در سال مالی 1400 مبلغ ۴,۳۶۰,۸۱۹ میلیون ریال شده که نسبت به سال مالی 99 حدود 71 درصد بیشتر شده است یا به عبارتی 202درصد از درآمد سال مالی 99 را طی سال جاری پوشش داده است.

بررسی عملکرد ماهانه

شرکت همکاران سیستم در  اسفند ماه مبلغ  ۷۸۱,۵۹۹ میلیون ریال درآمد کسب کرده در حالیکه در بهمن ماه سال 1400 مبلغ ۳۶۶,۸۴۸ میلیون ریال درآمد شناسایی کرده بود.

سیستم در اسفند ماه مبلغ ۵۷۶,۲۷۴ میلیون ریال از فروش نرم افزار و مبلغ ۱۶۰,۳۰۶ میلیون ریال از خدمات پشتیبانی درآمد شناسایی کرده است و آنچه رشد درآمدی 113 درصدی را در اسفند ماه رقم زده است، فروش نرم افزار بوده است.

درآمد شناسایی شده از فروش نرم افزار در اسفند ماه بیش از 3 برابر بهمن ماه ثبت شده است.

این شرکت در دومین ماه زمستان مبلغ  ۱۷۸,۲۶۳ میلیون ریال از فروش نرم افزار و مبلغ ۱۵۶,۷۹۲ میلیون ریال از درآمد خدمات پشتیبانی کسب کرده بود و در دی ماه سال جاری  نیز درآمد شرکت بالغ بر ۳۲۷,۵۲۰ میلیون ریال بود.

دیبهمن اسفنددرصد تغییر
کل درآمد۳۲۷,۵۲۰۳۶۶,۸۴۸۷۸۱,۵۹۹113%
فروش نرم افزار۱۵۲,۰۳۴۱۷۸,۲۶۳۵۷۶,۲۷۴223%
خدمات پشتیبانی۱۴۴,۶۴۶۱۵۶,۷۹۲۱۶۰,۳۰۶2%

دسته‌بندی‌ها:

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *