دریاچه داده (data lake) و تفاوت‌های آن با انبار داده چیست؟

دریاچه داده چیست؟

راهنمای مطالعه دریاچه داده (data lake) چیست و چه کارکردی دارد؟ تفاوت انبار داده و دریاچه داده چیست؟ معماری پیاده‌سازی دریاچه داده (Data lake) تفاوت انبار داده و دریاچه داده در تحلیل اطلاعات داده‌ها نقش زیادی در دنیای امروز دارند و کسب‌وکارها ناگزیر هستند تا برای پیش‌برد اهداف خود از این داده‌ها در سطوح مختلف … ادامه