نرم افزار سازگار چیست؟

همکاران سیستم – یکی از حقوقی که همیشه در مورد نرم افزار و سایر آثار دارای حق مالکیت فکری مورد بحث و اختلاف نظر بوده است «حق تولید سازگار» است که در مورد آثار ادبی و هنری با عنوان تولید آثار اشتقاقی یا تلفیقی عنوان می‌شود. به زبان ساده، آثار اقتباسی آثاری هستند که ریشه … ادامه

مروری بر حقوق مالکیت فکری – بخش سوم:نظام حقوقی حاکم بر نرم افزار‌؛حق مولف یا حق اختراع

همکاران سیستم – همانطور که در دو مقاله پیش به توصیف دو نظام حقوقی حامی مالکیت‌های فکری در دو حوزه ادبی – هنری و مالکیت صنعتی با دو عنوان «کپی‌رایت» و «حق اختراع» پرداخته شد، حال نوبت آن رسیده است که ببینیم نرم افزارهای رایانه‌ای از حمایت‌های کدام یک بهره‌مند می‌شود.  می‌توان نرم افزار را از … ادامه

مروری بر حقوق مالکیت فکری – بخش دوم: ‌حق اختراع یا حق مخترع

همکاران سیستم– از آنجا که نرم افزار ممکن است علاوه بر کپی رایت ٬ با محسوب شدن به عنوان یک اختراع از نظام حمایتی دیگری نیز بهره‌مند گردد، در این مقاله به شناخت آن حق می‌پردازیم.    همانطور که گفته شد مالکیت فکری به دو شاخه مالکیت ادبی ـ هنری و مالکیت صنعتی تقسیم می‌شود. مالکیت … ادامه

مروری بر حقوق مالکیت فکری – بخش اول: کپی رایت

همکاران سیستم– حقوق مالکیت فکری که در عرف با عنوان کلی «کپی رایت» مصطلح شده است، مجموعه حقوقی است که قانون گذار به طور انحصاری برای حمایت از فعالیت‌های فکری قائل شده است.    مالکیت فکری (Intellectual property) ناظر بر مواردی هم چون اختراعات، آثار هنری، علایم تجاری، اسرار تجاری، طرح‌های صنعتی و… می‌باشد و به … ادامه

نرم‌‌افزار چیست؟(۱)

همکاران سیستم– تعاریفی که از نرم افزار ارائه شده است، به شرح زیر است:  الف-تعاریف عمومی ۱-فرهنگ فارسی معین:  (نَ اَ) مجموعه‌ای از برنامه‌ها و داده‌ها، کتابچه راهنما و مانند آن‌ها که بتوان آن را برای انجام کار مشخصی با استفاده از کامپیو‌تر به کار برد. ۲-مجموعه دستورالعمل‌ها‌یی که به منظور انجام کاری به رایانه داده … ادامه