مروری بر حقوق مالکیت فکری – بخش اول: کپی رایت

همکاران سیستم– حقوق مالکیت فکری که در عرف با عنوان کلی «کپی رایت» مصطلح شده است، مجموعه حقوقی است که قانون گذار به طور انحصاری برای حمایت از فعالیت‌های فکری قائل شده است.    مالکیت فکری (Intellectual property) ناظر بر مواردی هم چون اختراعات، آثار هنری، علایم تجاری، اسرار تجاری، طرح‌های صنعتی و… می‌باشد و به … ادامه

نرم‌‌افزار چیست؟(۱)

همکاران سیستم– تعاریفی که از نرم افزار ارائه شده است، به شرح زیر است:  الف-تعاریف عمومی ۱-فرهنگ فارسی معین:  (نَ اَ) مجموعه‌ای از برنامه‌ها و داده‌ها، کتابچه راهنما و مانند آن‌ها که بتوان آن را برای انجام کار مشخصی با استفاده از کامپیو‌تر به کار برد. ۲-مجموعه دستورالعمل‌ها‌یی که به منظور انجام کاری به رایانه داده … ادامه