معرفی کتابهای حوزه مالکیت فکری

معرفی کتاب 

سرقت و کلاهبرداری مالکیت فکری                                                                         

نویسنده: جی اس. آلبانیز
مترجمان: حمیدرضا دانش نازی، سید امین روح الامینی
انتشارات: مجد  1393

آنچه در این کتاب می خوانید:
این کتاب به بررسی جنبه های کیفری مرتبط با نقض مالکیت فکری، بررسی ریشه ی جرائم مرتبط با مالکیت فکری و چالشهای مربوط به آن می پردازد.

شکست نام های تجاری (Brand failures)
حقایقی درباره صد خطای فاحش و تاریخی در ساخت برند 

نویسنده: مت هیگ
مترجمان: احمد روستا، فاطمه اللهیاری
انتشارات: سیته
آنچه در این کتاب می خوانید: گرچه امروزه ساخت برند اهمیتی به مراتب افزون تر از قبل دارد. بازهم شرکت ها در این مسیر به بیراهه می روند. کاملاً واضح است که شرکت ها از اشتباهات یکدیگر درس نمی گیرند و حتی برعکس، آن ها را تکرار می کنند. شکست یک بیماری مسری است. هدف کتاب “شکست نام های تجاری”، بررسی دامنه گسترده و متنوع دلایل شکست برندها، برای اجتناب از این شرایط است. مسایلی چون فراموشی برند، خودبینی برند، جنون خود بزرگ بینی برند، فریب کاری برند، استهلاک برند بدبینی برند و نامربوط بودن آن، می توانند علل شکست های برندهای برتر دنیا باشند. تجارب و آموزه های حاصل از شکست ها، به مراتب بیش از موفقیت ها است. کتاب شکست های نام های تجاری گنجینه توصیه های هشداردهنده و سودمندی است که شما همواره از آن غافل بوده اید.

حقوق اختراعات
نویسنده: سید حسن میرحسینی   
نشر:  میزان ۱۳۹۴
آنچه در این کتاب می خوانید: در این کتاب نویسنده به تفصیل به بررسی فرآیند ثبت اختراع، حقوق مخترع، نقض حق اختراع و ضمانت اجرای آن پرداخته است.  از آنجائیکه مسئله حق اختراع و ضمانت اجرای آن را در قوانین موضوعه ایران مورد بررسی قرار داده است، مطالعه آن علاوه بر دانشجویان و دانش آموختگان حقوق برای صاحبان حق اختراع و کسانی که متقاضی ثبت اختراع هستند، مفید خواهد بود.

احتکار اختراع
نویسنده: سارا حاجی زاده
انتشارات مجد ۱۳۹۴
آنچه در این کتاب می خوانید: در این کتاب نویسنده به زمینه تاریخی پتنت ترول در نظام حقوق اختراعات و پیامدهای مثبت آن مانند تاثیر مثبت بر بازار و بر حق اختراع و پیامدهای منفی آن بر عملکرد بنگاه های اقتصادی و تاثیر ترول بر سیستم حقوق اختراعات، رویه قضایی قبل و بعد از دعوای «ای بی» در شیوه جبران خسارت در دعاوی نقض حق اختراع پرداخته است.  این کتاب از آنجائیکه بطور اختصاصی به موضوع احتکار اختراع و نحوه محاسبه خسارت در دعوای نقض حق اختراع پرداخته است، مطالعه آن برای دانشجویان و دانش آموختگان حقوق مفید است.

قراردادهای حقوق مؤلف
نویسنده: پژمان محمدی
انتشارات: دادگستر ۱۳۸۶
آنچه در این کتاب می خوانید: کتاب قراردادهای حقوق مؤلف در صدد ثابت کردن تفاوت ها و آثار عملی موضوعات و احکام و نشان دادن نقائص و کلیت های حقوق ایران است. حقوق مادی و اقتصادی که برای پدید آورنده نسبت به اثر وجود دارد، قابل واگذاری و انتقال به دیگران است. قراردادهائی که برای واگذاری این حقوق منعقد می شوند قراردادهای انتقال حقوق مادی یا قراردادهای حقوق مؤلف نام دارند که نویسنده در این کتاب به تبیین چگونگی تنظیم این قرارداد ها، روابط حقوقی طرفین و دیگر مسائل می پردازد.  از آنجائیکه این کتاب به صورت تخصصی قراردادهای حقوق مولف را با توجه به اصول کلی قرارداد ها از نظر قانون مدنی مورد بررسی قرار داده است، مطالعۀ آن برای دانشجویان و دانش آموختگان حقوق مفید است.

حقوق مالکیت ادبی و هنری
نویسنده: ستار زرکلام
انتشارات: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)۱۳۸۷
آنچه در این کتاب می خوانید: در این کتاب به حقوق ناشی از مالکیت آثار ادبی و هنری، انواع آثار مورد حمایت، قراردادهای مرتبط با انتقال حقوق مادی، حمایت از حق مولف در بستر مبادلات الکترونیک و نهایتا ضمانت اجراهای نقض مالکیت ادبی و هنری به تفصیل پرداخته شده است.  این کتاب از آنجائیکه با بیانی روان جنبه های مختلف حقوق مالکیت آثار ادبی و هنری مورد بررسی قرار داده است، مطالعۀ آن علاوه بر دانشجویان و دانش آموختگان حقوق برای صاحبان حقوق مالکیت ادبی و هنری مفید خواهد بود.

بررسی ثبت و نقض حقوق علائم تجاری و برند در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپایی 

نویسندگان: محمدجواد پهلوان، الهه امیدی
ناشر: فردوسی
آنچه در این کتاب می خوانیم: ثبت برند و علائم تجاری، بررسی تحولات قانون گذاری در زمینه تدوین قانون جدید ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، موافقت نامه‌های اتحادیه اروپا مربوط به حمایت از علائم تجاری و ثبت برند، ثبت علائم تجاری در حقوق بین الملل و نقض حقوق علامت تجاری، عناوین اصلی مطرح شده در این کتاب هستند.  این کتاب از آنجائیکه مسئله علامت تجاری و تحولات قانونگذاری راجع به آن را مورد بررسی قرار داده است، مطالعه آن علاوه بر دانشجویان و دانش آموختگان حقوق برای علاقه مندان این حوزه مفید خواهد بود.

حقوق علائم تجاری
نویسنده: حسن میرحسینی
ناشر: میزان، 1390
آنچه در این کتاب می خوانید: نویسنده در این کتاب با توجه به قانون ثبت اختراعات، طرح¬های صنعتی و علائم تجاری سال١٣٨۶، معاهدات ماهوی و شکلی مرتبط مانند کنوانسیون پاریس، موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی(تریپس)، موافقت نامه و پروتکل مادرید و قوانین ملی برخی از کشورها به بررسی علائم غیر قابل ثبت، فرآیند ثبت علامت تجاری، حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری و زوال آن ونهایتا نقض حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری و ضمانت اجرای آن پرداخته است.
مخاطبین کتاب: این کتاب از آنجائیکه مسئله علامت تجاری و ثبت آن و علامت های غیرقابل ثبت را در قوانین موضوعه ایران و موافقتنامه های بین المللی مورد بررسی قرار داده است، مطالعه آن علاوه بر دانشجویان و دانش آموختگان حقوق برای صاحبان علامت تجاری و کسانی که متقاضی ثبت علامت هستند، مفید خواهد بود.

نویسندگان: جمعی از نویسندگان انتشارات لامی (فرانسه)

ترجمه: ستار زرکلام

انتشارات: خرسندی ۱۳۹۳

آنچه در این کتاب می‌خوانید: در شرایطی که صنایع و خدمات بیش از پیش وابسته به صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌شود، تعیین چارچوب‌های مناسب حقوقی برای بخش‌های مختلف رایانه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در این کتاب قواعد لازم‌الاجرا در جریان هر گونه مذاکره درباره قرارداد شامل مرحله پیش قراردادی و انتخاب شرکاء، نگارش قرارداد و اصول اساسی آن و شروط اجتناب ناپذیر و مشترک در همه قراردادهای رایانه‌ای به تفصیل پرداخته شده است. همچنین برای آشنایی خواننده با مصادیق عملی قرارداد، نمونه ‌هایی از قراردادهایی که در خصوص نرم افزار منعقد می‌شوند، ذکر شده است.  این کتاب از آنجایی که درباره چگونگی مذاکره و انعقاد قرارداد در حوزه نرم افزار است، مطالعه آن علاوه بر دانشجویان حقوق و وکلا برای فعالان این حوزه اعم از صاحبان کسب و کار و تولید کنندگان نرم‌افزار نیز مفید خواهد بود.

حمایت‌های حقوقی از پدید آورندگان نرم افزار   
نویسندگان: ستار زرکلام، محمد حسن محوری

انتشارات سمت ۱۳۹۴

در این کتاب می‌خوانید: تولید نرم افزار‌های رایانه‌ای همانند سایر آثار فکری، می‌تواند از سوی حقوق مالکیت فکری و با توسل به سایر تاسیسات و نهادهای حقوق نیز مورد حمایت قرار گیرد. در این کتاب نویسندگان به حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار در چارچوب نظام مالکیت ادبی و هنری، ضمانت اجراهای کیفری و مدنی نقض حقوق نرم افزار، حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار با توسل به نظام اسرار تجاری، حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار با توسل به قواعد حقوق رقابت، حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار از طریق تدابیر فنی و حقوق کیفری عام به تفصیل پرداخته‌اند.این کتاب از آنجایی که حمایت‌های قانونی از حقوق ناظر به نرم‌افزار را از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار داده است، مطالعه آن علاوه بر دانشجویان و دانش‌آموختگان حقوق برای تولید کنندگان نرم افزار مفید خواهد بود.