معرفی مقاله: تدابیر مرزی در حمایت از مالکیت فکری

در حمایت از حقوق مالکیت فکری نهادهای متعددی دخیل هستند. نهادهای قانونگذاری با وضع قانون به حمایت از این حقوق میپردازند و دستگاه قضایی نیز در مرحله‌‌ای که این حقوق مورد نقض واقع میشوند، وارد عمل شده و مجازات نقض‌‌کنندگان این حقوق را بر عهده دارد. امّا نهادهای اجرایی نیز هر یک میتوانند به نوعی در حمایت از مالکیت فکری سهیم باشند. در این میان گمرک با پیشگیری از ورود و خروج کالاهای جعلی و ناقض حق و جلوگیری از به جریان افتادن این کالاها در کشور، تأثیر قابل توجهی در حمایت از مالکیت فکری خواهد داشت.

به منظور آشنایی بیشتر علاقه‌‌مندان و پژوهشگران مالکیت فکری با این مقوله، مقاله‌‌‌‌ای با عنوان “تدابیر مرزی در حمایت از مالکیت فکری” به نویسندگی سعید حبیبا و زهرا شاکری معرفی میشود.

در چکیده‌‌ی این مقاله میخوانیم:
امروزه جعل و سرقت اموال فکری با دگرسویی جدید خود چالش های جدیدی را مطرح می نماید و کنترل ورود و خروج کالاهای مجعول را به دغدغه ای اساسی مبدل گردانیده است. از این رو، نقش گمرک در نبردی موثر در برابر متجاوزان پر رنگ تر می گردد. این مقاله تلاش می کند به مطالعه تدابیر مرزی در مبارزه علیه جعل و سرقت مالکیت های فکری بپردازد و ضمن روشن نمودن ابعاد حقوقی آن، در تصویب قوانین ملی یاری رساند.

این مقاله که در سال 1389 در فصلنامه‌‌ی پژوهش های بازرگانی به چاپ رسیده است از لینک زیر قابل دسترسی است:
http://pajooheshnameh.itsr.ir/article_13685.html