معاون وزارت دادگستری: حمایت از مالکیت فکری زمینه‌ساز جذب سرمایه گذاری خارجی است

معاون مالکیت فکری وزارت دادگستری گفت: بر اساس مطالعات انجام شده بین حمایت از مالکیت فکری و سرمایه‌گذاری خارجی رابطه معناداری وجود دارد؛ بنابراین حمایت از این مالکیت موجب افزایش جذب سرمایه‌گذاران سایر کشورها می‌شود.

محمود حکمت‌نیا روز چهارشنبه در نشست علمی حقوقی مالکیت فکری در فرهنگسرای آیینه اراک با بیان اینکه مالکیت فکری، ابزاری اقتصادی تلقی می‌شود، افزود: در ایران رویکرد حقوقی نسبت به این نوع مالکیت وجود دارد در حالی که این نگاه باید تغییر کند و از منظر تجاری و اقتصادی به آن نگریسته شود.
وی اظهار داشت: در مالکیت فکری صنعتی، طرح ها و محصولات پیش از هر چیز باید ثبت و در مرحله ثبت و اجرا رعایت شود و به همین خاطر قوانین آن با دیگر بخش‌های مالکیت فکری همچون ادبی و هنری متفاوت است.
وی اظهار داشت: هدف مالکیت فکری، اقتصادی است که در حوزه رقابت شکل می‌گیرد و اگر از این نوع مالکیت پول درنیاید، هیچ فایده‌ای ندارد.
وی طراحی نشدن بازار فروش برای تولید کالاها را یکی از عوامل شکست فعالیت‌های اقتصادی در شرایط بازار دانست و گفت: یکی از اشکالات اقتصادی این است که کالا تولید می‌شود اما چون برای بازار فروش طراحی صورت نگرفته، بعد از ۵ تا ۶ سال با شکست مواجه می‌شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی نیز گفت: رقابت عجیبی برای مصادره داشته‌های معنوی و حقیقی جوامع راه افتاده است بنابراین باید هوشیار بود تا بلایی که سر هنر فرش آمد برای سایر صنایع دستی تکرار نشود.
علیرضا ایزدی استان مرکزی را در رمینه فرش سرآمد دانست و افزود: همه توجه‌ها در این استان معطوف به صنعت است و مبانی فکری و هنری سایر بخش‌ها به فراموشی سپرده شده است.
وی اظهار داشت: شاهد به یغما رفتن دارایی فرهنگی در حوزه مفاخر و صنایع دستی هستیم و برای برون رفت از این تهاجم باید این داشته‌ها به ثبت برسند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی گفت: برای ایجاد تمدن نوین اسلامی در دنیا باید از مالکیت فکری خود حفاظت کرد تا برندسازی شوند.
ایزدی با بیان اینکه صنایع دستی نیازمند تجاری‌سازی هستند تا صاحب شناسنامه شوند و بتوان از آنها حمایت کرد، اظهار داشت: برای باقی ماندن در بازار رقابت باید کالاها برمبنای سلیقه بازار مصرف تولید شوند.
این نشست با هدف یافتن راهی برای برندسازی و شناسنامه‌دارکردن، داشته‌های فرهنگی استان مرکزی برگزار شد.
یک میلیون ۴۰۰ هزار نفر در ۱۲ شهرستان استان مرکزی سکونت دارند.

منبع: خبرگزاری ایرنا