خدمت آنلاین جدید سیستم مادرید موجب تسهیل ثبت اظهارنامه‌‌های بین المللی علامت تجاری میشود

سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) سامانه ی جدیدی به نام “دستیار اظهارنامه‌‌ی مادرید” را تأسیس کرده است که به طور خودکار تمامی اطلاعات لازم برای تکمیل یک اظهارنامه‌‌ی بین‌‌المللی علامت تجاری را ثبت میکند.
“دستیار اظهارنامه‌‌ی مادرید” جدیدترین سطح ارتقای خدمات ثبتی سیستم مادرید است که در راستای بخشی از اهداف وایپو در جهت توسعه¬ی ایجاد و مدیریت حقوق علامت تجاری تحت سیستم مادرید تأسیس شده است.
دستیار اظهارنامه‌‌ی مادرید به کاربران کمک میکند تا اظهارنامه‌‌های سطح بالا و باکیفیتی را تنظیم کنند. بدین صورت که متقاضی ثبت، اطلاعات خود را از طریق پایگاه داده‌‌ی علامت تجاری دفتر مبدأ وارد میکند. سپس اظهارنامه به طور خودکار به همراه اطلاعات مربوطه برای تنظیم اظهارنامه‌‌ی بین‌‌المللی مادرید (از اطلاعات تماس گرفته تا فهرست کامل کالاها و خدمات) پر میشود. این امر موجب میشود کاربران کمتر در تنظیم اظهارنامه مداخله کنند و به تبع آن، ریسک نقض مقررات کاهش می‌‌یابد. بنابراین فرآیند تنظیم اظهارنامه‌‌ی بین‌‌المللی صحیح‌‌تر و کارآمدتر خواهد شد.
با ادغام گزینه‌‌های آنلاین ثبت اظهارنامه که در حال حاضر در تمام ادارات ثبت نیز موجود است، دستیار اظهارنامه‌‌ی مادرید به عنوان راهی ارتباطی در جهت هدایت سریع‌‌تر متقاضیان ثبت به خدمات آنلاین عمل میکند. به علاوه کیفیت ارتقایافته ی اظهارنامه هایی که با استفاده از دستیار اظهارنامه ی مادرید تنظیم شده اند، با به حداقل رساندن موارد غیرمنطبق با قانون، از حجم کاری بالای ادارات ثبت مبدأ در بررسی اظهارنامه ها میکاهد.
دستیار اظهارنامه ی مادرید زیرمجموعه ی سامانه ی “ثبت الکترونیکی مادرید” (Madrid e-Filing) است که از جانب وایپو به ادارات ثبت عضو سیستم مادرید ارائه میشود. این بدان معناست که سامانه ی “دستیار اظهارنامه ی مادرید” به راحتی قابلیت ارتقا به “سامانه ی ثبت الکترونیکی مادرید” را دارد. در صورتی که ادارات ثبت ملّی به سامانه¬ی ثبت الکترونیکی مادرید مجهز شوند، تمامی عملیات بررسی اظهارنامه توسط اداره ی مبدأ از ابتدا تا انتها از جمله تصدیق آنلاین و ارتباط لحظه به لحظه ی اداره ی ثبت با وایپو، تحت حمایت وایپو قرار میگیرد.
به ادارات مالکیت فکری توصیه میشود تا در جهت ارتقای سامانه ی “دستیار اظهارنامه” به سامانه ی “ثبت الکترونیکی” در ادارات ثبت مبدأ وارد مذاکره شوند.
وایپو به تمامی کاربران سیستم مادرید توصیه میکند تا از دستیار اظهارنامه ی مادرید و خدمات آنلاینی که ادارات ثبت عرضه میکنند، استفاده نمایند. همچنین بنا بر آن است که خدمات آنلاین بیشتری تحت سیستم مادرید در جهت منافع کاربران و ادارات ثبت ارائه گردد.