به منظور تسهیل فرآیند ثبت اختراع واحد مالکیت فکری در دانشگاه های علوم پزشکی راه اندازی شد

واحدهای مالکیت فکری در تمام دانشگاه های علوم پزشکی با حضور وزیر بهداشت به طور همزمان راه اندازی شد.

واحدهای مالکیت فکری در ۱۰ منطقه آمایشی علوم پزشکی به طور همزمان از ستاد وزارت بهداشت با ارتباط زنده با دانشگاه‌ها راه اندازی شد.
این امر به منظور تسهیل فرآیند ثبت اختراع در حوزه علوم پزشکی صورت گرفت.
وزیر بهداشت در همین رابطه گفت: در حال حاضر نظام‌های مالکیت فکری در جهان رو به گسترش است. با توجه به پیوستن دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی علوم پزشکی به شرکت‌های دانش بنیان، دستاوردهای خوبی در حوزه فناوری‌های پزشکی داشته ایم که در آینده نزدیک می‌توانند مشکلات زیادی را از روی دوش کشور بردارند.
وی اضافه کرد: این امر نیازمند این است که محققان و مخترعان خیالشان از بابت دستاوردهای علمی و اختراعشان راحت باشد تا آنچه که اختراع می‌کنند، طبق ضوابط خاصی ثبت و ضبط شود و در عین حال قابل دست اندازی نباشد.
نمکی یادآور شد: همکاران ما در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با همکاری وزارت دادگستری این کار را دنبال کرده اند تا در کلان مناطق آمایشی علوم پزشکی دفاتر ثبت فکری را ایجاد کنند.
وزیر بهداشت افزود: این کار موجب می‌شود تا مخترعان و محققان با همکاری شرکت‌های دانش بنیان شرایط مناسبی را برای ثبت اختراعات خود داشته باشند.
منبع: خبرگزاری مهر