عنوانساعت شروع
ورود و خوش‌آمد گویی17 تا 17:30
ارائه‌ی آقای فرید فولادی رییس هیات مدیره همکاران سیستم17:30 تا 18
ارائه آقای اسماعیل قدس رییس هیئت‌مدیره شرکت دلپذیر18 تا 18:30
پخش تیزر18:30 تا 18:40
پذیرایی میان وعده19:15 تا 20
پرسش‌ و پاسخ20 تا 20:30
پذیرایی شام20:30 تا 21:30