شرکای توسعه محصول همکاران سیستم؛ در قالب شرکت‌های مستقل فعالیت می‌کنند و مسئولیت تولید، فروش، استقرار و پشتیبانی محصولاتی را به‌عهده دارند که در اکوسیستم بازار همکاران سیستم عرضه می شوند. این شرکت‌ها توسط متخصصین خلاق و باتجربه در تولید و عرضه نرم افزار اداره می‌شوند. محصولات تولید شده توسط این شرکت‌ها در فرایندی تخصصی توسط همکاران سیستم ممیزی می‌شوند.