ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی
ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی

درباره‌ی شرکت توسعه اندیشه نوین همکاران

شرکت «توسعه اندیشه نوین همکاران»، به عنوان یکی از شرکت‌های تحت لیسانس همکاران سیستم، توسط متخصصان باتجربه و باسابقه‌‌ی شرکت همکاران سیستم تأسیس شده است. این شرکت مجموعه‌ای از نیروهای انسانی ماهر در زمینه‌ی فروش و استقرار سیستم‌های نرم‌افزاری همکاران سیستم را در خود جای داده است.

کارشناسان این شرکت، دوره‌های تخصصی گوناگونی را در مؤسسه‌ی پژوهش و آموزش همکاران سیستم گذرانده و گواهی‌نامه‌ها‌ی مورد نیاز را دریافت کرده‌اند.

فعالیت اصلی این شرکت، فروش و استقرار حرفه ای راهکارهای نرم‌افزاری همکاران سیستم در حوزه‌ی سیستم‌های مدیریت مالی، مدیریت بازرگانی، مدیریت منابع انسانی، حسابداری مدیریت و مدیریت کارخانه است.