شرکت‌های هم‌پیمان در راستای استراتژی توسعه‌ی بازار و شبکه‌سازی همکاران سیستم، توسط پرسنل باتجربه‌ی شرکت تاسیس شده‌اند. این شرکت‌ها مسئولیت بازاریابی، فروش، استقرار و آموزش نرم‌افزارهای همکاران سیستم را برعهده دارند. شرکت‌های هم‌پیمان از نیازها و رضایت مشتریان در استان‌ها مراقبت می‌کنند.