سمت: مسوول تیم اداری و منابع انسانی مرکز سرویس همکاران سیستم
محل کار: مرکز سرویس همکاران سیستم
سابقه کار در همکاران سیستم: ۸ سال
تحصیلات: لیسانس اقتصاد

من کارشناس ارشد پشتیبانی مرکز سرویس هستم. بخش مهمی از وظایف من به حل مسائل مشتریان در حوزه استفاده از راهکارهای نرم‌افزاری و آموزش به کارشناسان مرکز سرویس اختصاص دارد.

محیط کار همکاران سیستم

محیط کار همکاران سیستم پویا، حرفه‌ای و در عین حال دوستانه است. در این محیط، کارهای یکنواخت و روزمره کمتر به شما محول می‌شود. در واقع شما با مجموعه ای از مسائل روبرو هستید که برای پیشبرد آنها بیشتر از هرچیز به خلاقیت و پشتکار نیاز دارید. نکته‌ای که در همکاران سیستم خیلی برجسته است وجود یک فضای رقابتی سالم است. ما معتقدیم موفقیت هرشخص موفقیت هریک از ماست. این رویکرد باعث می‌شود تا با همه توان برای موفق شدن خود و همکارانمان تلاش کنیم.
در همکاران سیستم، افراد هدفمند هستند و تلاش می‌کنند تا روند کارشان رو به پیشرفت باشد.سازمان نیز فضای رشد در اختیار شما قرار می‌دهد و شما این امکان را دارید تا در کنار همکارانی که از شما حمایت می‌کنند هرآنچه را که برای رشد نیاز دارید، تجربه کنید.
در همکاران سیستم برنامه‌ریزی‌های لازم برای آینده کاری هر یک از پرسنل انجام می‌شود. برای هریک از ما در سازمان برنامه‌ مشخصی تعریف شده است که بر اساس آن از عناوین مهم‌ترین کارهایی که باید در یکسال آینده انجام دهیم، آگاهیم.

نکته‌ای که در همکاران سیستم خیلی برجسته است وجود یک فضای رقابتی سالم است. ما معتقدیم  موفقیت هرشخص موفقیت هریک از ماست. این رویکرد باعث می‌شود تا با همه توان برای موفق شدن خود و همکارانمان تلاش کنیم.

اگر می‌خواهید به همکاران سیستم بپیوندید؟

در ابتدای استخدام دوره‌‌های آموزشی برای شما درنظر گرفته می‌شود که در آن با فرهنگ و ساختار کلی سازمان آشنا می‌شوید. مدیران و افراد شاخص سازمان برای شما زمان می‌گذارند و تجربه‌های خودشان را در اختیارتان قرار می‌دهند.
همکاران سیستم ارزش‌های خاص خودش را دارد. کسانی در سازمان موفق‌ترند که ارزش‌های خاص سازمان ما را بشناسند و رعایت کنند، آدم‌های موفق همکاران سیستم را ببینند، مسیر رشد شغلی‌شان را از مدیرشان بخواهند و برای این رشد همیشه پیگیر باشند.
ارزش‌هایی که به اعتقاد من باعث رشد افراد در همکاران سیستم می‌شود پشتکار، شفافیت و صراحت، قدرت نقد کردن و انتقاد شنیدن، پیگیری کارها تا رسیدن به نتیجه، مدیریت زمان و مدیریت ارتباطات است.