64 درصد مدیران در حال تغییر ساختار سازمان برای استفاده بیشتر از فناوری

مرکز تحقیقاتی گارتنر نتایج حاصل از نظرسنجی جدید خود بر روی 273 نفر را منتشر کرد که تمامی آنها در آمریکا، اروپا و منطقه آسیا به عنوان مدیر یا عضو هیئت مدیره سازمان‌های مختلف مشغول به فعالیت بودند. این بررسی نشان داد استفاده از ابتکارات و نوآوری‌ها در حوزه فناوری دیجیتال به عنوان اولویت‌های استراتژیک مشترک 60 درصد از این مدیران بوده است.

اعضای هیئت مدیره در سازمان‌های مختلف همچنین به طور فزاینده علاقمند به تغییر در نحوه عملکرد سازمان خود بودند تا بر این اساس بتوانند نوآوری‌های دیجیتال را به کار گیرند. در این نظرسنجی 64 درصد افراد توضیح دادند که هیئت مدیره سازمان آنها تلاش‌های فراوان انجام داده تا ساختار اقتصادی کسب‌وکار خود را به یک معماری اقتصادی دیجیتالی تغییر دهد.

گارتنر همچنین توضیح داد 40 درصد مدیران سازمان‌ها علاوه بر بودجه اختصاصی مربوط به بخش فناوری اطلاعات، برخی از بودجه‌های مرتبط با کسب‌وکار دیجیتال را به عملکردهای تجاری اختصاص داده‌اند.

براساس این بررسی مشخص شد یک نفر از هر سه مدیر سازمانی معیارهایی را که برای ارزیابی بازده سرمایه‌گذاری‌های دیجیتال استفاده می‌کردند، تغییر داده‌اند.

در گزارش نهایی گارتنر گفته شد: «درحالی که هیئت مدیره فعالیت‌های خود را روی نقش فناوری فراتر از آی‌تی متمرکز کرده، مدیران اطلاعاتی سازمان‌ها همچنان به عنوان شریک اصلی در نوآوری‌های دیجیتال نقش دارند. در بررسی جدید 34 درصد اعضای هیئت اعلام کردند که یک کمیته فرعی فناوری اطلاعات، دیجیتال یا فناوری‌های سازمانی را تشکیل داده‌اند و 94 درصد هم اظهار داشتند که مدیران فناوری در این گروه‌ها عضویت دارند».

منبع: zdnet