۶۸ درصد کارفرمایان استخدام کارشناسان IT را دشوار می‌دانند

۶۸ درصد کارفرمایان استخدام کارشناسان IT را دشوار می‌دانند

همکاران سیستم- براساس مطالعات جدید مرکز Monster.com تنها ۱۷ درصد از سازمان‌های مستقر در خاورمیانه و هند بر این باورند که پیدا کردن استعدادهای جدید با مهارت‌های مورد نظر از جمله تخصص‌های حوزه IT کار آسانی است.
براساس گزارش وبسایت ITP، این مطالعه ثابت کرد ۶۸ درصد کارفرمایان بر این باورند که استخدام استعدادهای جدید برای مهارت‌هایی از جمله IT کار بسیار دشوار یا دشواری است. در این میان حدود ۵۵ درصد شرکت‌کنندگان در بررسی اعلام کردند که بخش استخدام آنها برای استخدام یک کارشناس فناوری به ۵ تا ۱۰ نفرساعت نیرو احتیاج دارد.
علاوه بر این، ۷۲ درصد کارفرمایان عقیده داشتند که از هر ۱۰ مکاتبه‌ای که با جویندگان کار صورت می‌گیرد تنها دو نفر برای استخدام اقدام می‌کنند.
مدیر منطقه‌ای Monster.com در این خصوص گفت: «دسترسی به استعدادهای فنی و استخدام آنها کار بسیار دشواری است. بسیاری از آنها جزء جویندگان کار نیستند و بنابراین هیچ گونه سوابق کاری از آنها در پایگاه داده موجود نیست و به جز این هیچ توضیحاتی در مورد خود روی اینترنت ارائه نکرده‌اند. این اتفاق باعث می‌شود تا شناسایی آنها غیرممکن شود».
او در ادامه اظهار داشت: «با این وجود برخی استعدادهای مرتبط بخشی از زمان خود را به دنیای آنلاین اختصاص می‌دهند و ردپاهایی از خود به‌جا می‌گذارند. این افراد با نمایش برخی مهارت‌های تخصصی نشان می‌دهند که کاندید مناسبی برای موقعیت شغلی هستند. این اتفاق باعث می‌شود تا راه برای استخدام آنها باز شود. بررسی‌های ما نشان داده است ۸۷ درصد کارفرمایان با این مسئله موافق هستند که به یک فناوری ویژه نیاز است تا به کمک آن بتوان استعدادهای مرتبط را شناسایی کرد».