۶۷ درصد سازمان‌های کوچک امسال در زمینه فناوری سرمایه‌گذاری می‌کنند

۶۷ درصد سازمان‌های کوچک امسال در زمینه فناوری سرمایه‌گذاری می‌کنند

همکاران سیستم- ششمین گزارش سالانه Brother Small Business که توسط مرکز تحقیقاتی Wakefield تنظیم شد، نشان داد صاحبان کسب ‌و کارهای کوچک که از اقتصاد بی‌ثبات جهان تاثیر پذیرفته‌اند در پایان این تونل نورهای امیدواری را پیش‌روی خود می‌بینند.

به گزارش وبسایت Smallbusinesscomputing، از بین مدیرانی که در این بررسی حضور داشتند ۵۴ درصد اعلام کردند که هم‌اکنون تمایل به افزایش سرمایه‌گذاری در کسب و کار خود دارند و این کار را به انباشت پول ترجیح می‌دهند.
«جان واندیشین» مدیر بازاریابی مرکز Brother در این خصوص گفت میزان تمایل مدیران کسب و کارهای کوچک به افزایش سرمایه‌گذاری‌ها نسبت به سال ۲۰۱۰ میلادی ۱۸ درصد افزایش یافته است. لازم به ذکر است در آن زمان نیز سازمان‌ها خود را با بحران اقتصادی رودررو می‌دیدند.
او توضیح داد که مدیران سازمان‌ها به فضای کنونی خوش‌بین هستند. در این اقدام مرکز Wakefield روی ۵۰۰ مدیری که سازمان آنها کمتر از ۱۰۰ کارمند داشت، مطالعه خود را انجام داد.
در پایان بررسی ۶۷ درصد مدیران اعلام کردند که طی سال جاری میلادی در حوزه فناوری سرمایه‌گذاری می‌کنند. همچنین، ۷۱ درصد آنها گفتند که سرمایه‌گذاری روی فناوری بیش از دیگر بخش‌ها می‌تواند برای آنها بازده مالی داشته باشد و این در حالی بود که ۲۹ درصد مدیران استخدام نیروی کاری جدید را عامل بهتر برای بازده مالی می‌دانستند. البته همان طور که از قبل پیش‌بینی می‌شد، بخش اعظم این مدیران اعلام کردند که سرمایه‌گذاری اصلی خود را به خدمات ابری معطوف می‌کنند.
از بین کسانی که در این نظرسنجی حضور داشتند ۶۲ درصد توضیح دادند که هم‌اکنون خدمات پردازش ابری را مورد استفاده قرار می‌دهند و ۹۵ درصد آنها گفتند که خدمات ابری در زمینه‌های مختلف توانسته‌ است مزایایی را برای آنها به همراه بیاورد.
همچنین ۶۹ درصد مدیران در سازمان‌های کوچک توضیح دادند که خدمات پردازش ابری دسترسی آسان به داده‌ها، سیستم‌های ذخیره‌ساز اطلاعات و تحلیل آنها را فراهم می‌کند. در مقابل ۳۴ درصد گفتند که بهره‌مندی از این خدمات باعث کاهش هزینه‌هایشان شده است.