یک چهارم سازمان‌های استرالیا چهار روز کاری در هفته دارند

برکسی پوشیده نیست که طی دو سال گذشته سازمان‌ها و کارکنان آنها مجبور شدند با بررسی مجدد تعادل بین کار و زندگی را به گونه‌ای برقرار کنند که افراد پس از بازگشت دوباره به دفاتر کاری خود، زندگی قبلی را پیش ببرند.

درحالی که سازمان‌های مختلف راهکارهای متعدد را برای برقراری تعادل میان کار و زندگی ارائه کرده‌اند، بخش مهمی از این مسئله به انعطاف‌پذیری سازمان‌ها در فضاهای کاری از راه دور مربوط می‌شود و همچنین ساعت‌های کاری انعطاف پذیر را در بر می‌گیرد. در این راستا پیشنهاد شده کارمندان هفته‌های کاری چهار روزه در اختیار داشته باشند.

تعداد سازمان‌هایی که هفته‌های کاری فشرده ارائه می‌دهند و برای مثال ساعت‌های تمام وقت در چهار روز را به پنج روز ترجیح می‌دهند، طی چهار سال گذشته 29 درصد افزایش یافته است.

این در حالی است که بررسی‌های مرکز Mercer در سال 2021 میلادی نشان داد از هر 4 کسب‌وکار مستقر در استرالیا یک مرکز این مزیت را به کارمندان خود ارائه می‌دهد تا چهار روز کاری در هر هفته داشته باشد.

«چی تران» مدیر مرکز بینش و داده‌های بازار Mercer در این خصوص گفت: «مردم در حال برقراری تعداد دوباره بین کار و زندگی خود هستند و در طول همه‌گیری ویروس کرونا به این نتیجه رسیدند که فعالیت کاری تمام وقت را در خانه انجام دهند و هم اکنون فعالیت‌های کاری خود را در چهار روز کاری در هر هفته فشرده می‌کنند».

منبع: zdnet