یک پنجم مدیران آی‌تی به کارمندان خود اعتماد ندارند

براساس نتایج تحقیقات جدید، یک نفر از هر پنج تصمیم‌گیرنده آی‌تی در سازمان‌ها به توانایی تیم‌های خود برای ایجاد تغییرات مثبت در بخش فناوری اطلاعات طی پنج سال آینده اعتماد کمی دارد یا اصلا اعتماد ندارد.

نظرسنجی جدید بر روی 750 مدیر ارشد فناوری اطلاعات و سایر رهبران فناوری در سازمان‌ها که توسط شرکت نرم‌افزاری «پگاسیستمز» انجام شد نشان داده که اعتماد به تیم‌های فناوری در یک «بستر متزلزل» انجام می‌شود، زیرا سازمان‌‌ها به دنبال بازنگری اساسی عملکردهای مرتبط با فناوری اطلاعات در کسب‌وکار خود هستند.

این بررسی نشان داد بیش از نیمی از مدیران آی‌تی سازمانی یا به عبارت دقیق‌تر 56 درصد آنها مطمئن نیستند که تیم‌های فناوری اطلاعات زیر نظر آنها می‌توانند طی پنج سال آینده تغییرات مثبت را در این زمینه ایجاد کنند. این در حالی است که 17 درصد آنها اعلام کردند شک و تردیدهای قابل توجه یا بی‌اعتمادی کامل در این زمینه دارند.

«دان شوئرمن» مدیر فناوری مرکز پگاسیستمز توضیح داد که این یافته‌ها بازتاب کمی از باور مدیران آی‌تی سازمانی به گروه‌های مربوطه را نشان می‌دهد و به شکل ویژه بیان می‌کند که تغییر مستمر اهداف و نیازهای سازمانی و به دنبال آن پذیرش سریع فناوری‌ها و دانش‌های جدید باعث شده تا اعتماد به کارمندان بخش فناوری اطلاعات کمتر شود.

منبع: .zdnet